EXHIBITIONS NEWS

نمایشگاه ها

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ایران آگروفود

در اینجا لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ایران آگروفود، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ،شماره تماس و زمینه فعالیت هایشان آورده شده است، به مرور لیست کامل می شود.

نام شركت به فارسی تلفن  شماره سالن 
تحفه زرین آذربایجان٥٥٨١٤٦٧٠5
آشام رنگ طبیعت٢٢٦٥٣٠٩٥5
تیام چای885729015
گروه صنعتی پارسا ساز٣٢٣٧٤٥١٩-٠٣١5
سپید یاس فراز 860719105
سازمان توسعه تجارت  5
  ره پویان گیلدا٨٨٨٨٠٢٣٢5
زعفران گلچین عجم556456005
خشکبار میرعماد٢٨٣٢٨٤٩٠٧٣5
راد کیش٠٢٦٣٤٧٦٠٨٦٠5
گیتی نگین ایرانیان556940985
تروند زعفران قاین٨٨٨١٠٠٨٨5
چای مانی٨٨٧٩١٢٢٢5
پایا تجارت ستاره سبز883784005
شفاف شیمی پلاست840374005
شرکت زعفرانسرای یزد440279395
کشت سبز شیراز٧١٣٧٣١١١٣٠5
آی تک (برادران کریمیان)13334212915
زعفران مصطفوی مهر ایرانیان٥١٣٢٢٢٥٠٨٨5
سرماسنج پارس88939750-25
سحرچین سلامت888808315
رضوان مهر البرز پویا2636337315-166
دشت آذر٤١٣٤٣٢٨١٣٤6
بستنی ظفر٠٢١٤٠٣٣٥٤٨٧6
بازرسی کالای تجاری IGI88833170-46
نان افروز پاسارگاد23345534776
صنعت و تجارت ژوبین مهر21659490106
صنایع غذایی رز٠١٣٣٤٧٧٢١٩١/٢6
صنایع غذایی و بسته بندی ارمغان بهین طعم٣٣٧٢٢١٣٠-٠٤٥6
الین الکل کاسپین669499026
لبن دهکده خرم26453341546
فرآورده های پروتئینی کوروش455790006
پارس شهد خراسان٠١١٣٣٦٨١٧٣٤-٦6
محصولات غذایی قزل رود28336168516
باقلوای ترکی علی کنتیا – تک سین 910118186
فرایند سازان مهاب444110706
کره آذربایجان (اصغربیک محمدزاده )2634760464-66
نسیم صباح مازند٥-٠١١٣٤٧٧٤٦٤٠6
طبیعت سبز میهن47190006
احسان سپیده نهاوند883946806
صنایع غذایی ستاره سروستان  ٢٦٨٥٤١٧٠6
پاکروپارت٥٤٧٥٢٠٠٠6
 گل گندم دشت کویر٥٥٤١٤١١٢6
دانش سلامت خوراک یاران262123727
پدیده معتبر هوراند886546867
صنایع غذایی بابایی٥٥٦٤٠٤٣٦7
کشت و صنعت خوشه سرخ شرق ٢٢٦٧٣٢٧٤7
گروه نرم افزاری پروشا746527
مشاوران برگزیده نرم افزار – مبنا433027
فرآوری نگین املاح دریایی خوزستان 61337394867
ترشکامان خراسان شمالی٥٨٣٦٢١١١٥٧7
صنایع غذایی روشنن مهدی 389657
صنایع شیمیایی ایمن بهدار هیرکان17321662927
پیمان پخش غروب86354690367
هما سبز گلستان١٧٣٥٨٨٨٠٥١7
سپیده صبح صادق860118497
شایان مهر سورنا٥٥٨١٩٦٢١7
بانک سامان230951007
صدرا گستر پردیسان27247
وین مارکت  7
کشت و صنعت ماریان٨٧٧٠٠٧٠٨7
پرشین ویژن٢٤٨٧٤7
توسعه سلامت رویان667070667
گل افشان اصفهان٣٢٣٣٥٩٥٠-٠٣١7
گروه صنعتی صباح887111867
به بان فارمد لوتوس 7
تولیدی و بازرگانی لپ لپ2634760971-38-9
صنایع غذایی تِیستی٥٦٢٢٣٠٨٦8-9
ارمغان چاشنی توس٥١٣٥٤١٠٢٩١8-9
کتاب مرجع ٠٢١-٨٤٠٦٠8-9
مبتکر تجارت نوین ویرا٣١٥٥٤٥٤٥٢٥8-9
سندیکای صنایع کنسرو ایران٨٨٦٤٧٤٢٢8-9
 زنبورداری کوهدشت خراسان٥١٣٥٤١٤٤٣٨8-9
صنایع نواوران عتیق (صناع)7642241848-9
گل پونه شیراز کهن71377302258-9
آلتون پخش آرشا25233465388-9
صنایع غذایی نالی٢٥٣٣٢٦٣٢٦٣8-9
دانش میوه خاورمیانه(ارگانیک) 8-9
کاسپین کوهدشت442761768-9
بهار آرام223963008-9
محصولات غذایی کدبانوی شرق٧١٩١٠٠١٥١٦8-9
 ارمغان به شهد چی چست٤٤٣٢٤٢٣٩٣٣8-9
گلشهر ماکارون31323610238-9
  مانياد سپهر پارسيان٠٣١٣٣٨٦٣٤٤٠8-9
بین الملل ستاره نامدار آدلی 8-9
تامین نیاز بهین گستر رسپینا٢٨٣٢٢٢٦٥٨٤8-9
کشت و صنعت قارچ پارس شهریار46028151-1618-9
مهبان88726190-48-9
کشت و صنعت سفید دانه گنبد17332870178-9
آریا ایده آل8134383878-98-9
تجهیز صنعت خرده فروشی٨٨٩٣٩٧٣١8-9
نوش آزمون شیرین403350708-9
گلریز نگار پیک٨٨٧٦٦٢٧٧8-9
هدف عصر طلایی 8-9
کشت و صنعت به تک سوگل شیراز ٧١٤٣٤٧٦٠١١8-9
سلامت فرد٣١٣٥٧٢١١٣٦8-9
محصولات غذایی بیژن619668-9
رطب ثمین بم34442709758-9
صنایع غذایی آماده پز٥٢٨٨٨٨٥٣8-9
کشت و صنعت نوشینه٦٦٩١١٣٠٦8-9
شیمیایی رازی439750008-9
فروشگاه های زنجیره ای رفاه664120278-9
مارگارین 8-9
رویال شهد دریان 663882368-9
زرآوران ظریف ماندگار٥١٣٥٤٢٦٠٠٠8-9
آرمان گلدشت بقاء٤١٣٤٢٥٩٩٩٥8-9
نگین عسل هرند٣١٤٦٤٠٠٠١٠8-9
مزه یکتا کویر222030608-9
صنایع غذایی صالحی پیمان٨١٣٤٥٥٥٥١١8-9
صنایع غذایی سحر226692368-9
صنایع غذایی گلها66252490-48-9
ایران گلاب مرغوب٨٨٦٧٤٠٨٦8-9
کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود٨٣٥٠١8-9
صنایع غذایی بیدستان٠٢٨٣٣٥٧٩٣٤١-٥8-9
به یک شیراز7143475111-28-9
آروین آژند آسیا 8-9
تکچین بهاران٧١٥٨٦١٢١١٨8-9
اروم سام تجارت٥٥١٦٥٨٢٢8-9
نوبر سبز888876608-9
سپهر تجارت پرتو885042368-9
علم و فناوری سوبار منطقه ازاد انزلی – مطسا7763877210-11
ماشین سازی استیل غرب آسیا٢٨٣٣٨٨٩10-11
پیشگام سیل البرز263633770810-11
تحول کالای نوین8877936510-11
افشان صنعت آوران نوین6283700010-11
صنعت کاران متحد درخشان٥-٠٢٦٤٤٥٢٦٦٠١10-11
مهر آذر ماشین2209168310-11
   سرد جوش راد٥٦٣٩١٩٢٣10-11
کیان صنعت مبین٩-٠٣١٤٦٤١٢٥٠٥10-11
پارس چاپگر اسپادانا313265367910-11
کاراپرس٢٢١٤٢٣٣٦10-11
شیشه سازی مینا ٤٤٥٤١٣٥٧10-11
سنگان صنعت5623042010-11
آتروتک٤١٣٦٣٠٦٧٧٤10-11
ماشین سازی نگار تایماز٥١٣٥٤١٢٧٣٠10-11
سیلوسازان تهران٨٨٩٤١٢١٤10-11
آتی صنعت پیشگام٧-٠٥١٣٥٤١١٩٣٦10-11
تدبیر اندیشه فراسان٦٦٥٩٣٥٢٥10-11
مازند فیل١١٤٢١٧٦٠٠١10-11
نقش آشنا برچسب5527712110-11
گلستان پلاستیک کرج٠٢٦٣٤٧٦٠٠٦٠-٦٢10-11
سرآمد میثاق پارس (ژانر)                            ٥٦٢٣٣٥٥٣10-11
طاها صنعت رها٣٣٢٨٧٨٧٠10-11
تدارک برودت6558452510-11
گشتا صنعت مشهد٣٦٥١٣٧٢٠-٠٥١10-11
مبدل سازان آرتاوبل 04533873425-610-11
ماشین سازی روشن٦٥٦٨٣٤٧١10-11
آریا پلاستیک ایرانیان8824264410-11
ماشین های بسته بندی اصفهان پک313572383810-11
فنی مهندسی طرسام263470331810-11
بسته بندی شادمهر٥٦٤٥٦٢٠١10-11
اصفهان مقدم31384010-11
صنایع غذایی نیری ارگانیک یزد٢٢٧١٧٤٣٧10-11
بهپو فناوری نوین٤٠٤٤٠٤٣٣10-11
صنعت سازان نام اور6673812210-11
گروه صنعتی هوایار٢١٨٨٢٠٢٤٢٤10-11
گروه صنایع شیشه و گاز٥٦٢٣٦٦٨٧10-11
کاوش صنعت٦٥٤٦٤٥٨٦10-11
ماشین سازی ارم263471153910-11
توس شکن خراسان ٥١٣٦٦٦١٦٨٩10-11
نام شركت به فارسی زمینه فعالیت به فارسی نام و نام خانوادگی مدیر عامل فارسی تلفن  فكسشماره سالنتلفن  2نمایندهنام تجاری محصول
یکتا تجارت خبرهتولید و بسته بندی حبوبات داود لپه چی4592 5  مهدی مکی 
ره گستر صنعتتولید و صادرات زعفران، دمنوشامیر مجیدی66723520667256875 مجبوبه صادقیزعفران روژگل
نیکان لطیف دریانبسته‌بندی چایحسینقلی رزاقی داریان22902150229021525 نوشین حسینقلی دریانچای بلدرچین
گروه تولیدی روپاتانواع خشکبار، دمنوش‌های گیاهی، پسته، انجیر، خرما، میوه‌های خشکعلی عباسی071-37266570 5  روپات
صنایع غذایی شیرین مزه – بهینهآجیل و شکلات بسته بندیمحمدرضا حسینقلی زاده55581039 5 ابوالفضل سلیمانیانراچیلو
مانی طعامزعفران حبوبات ادویه جاتحمیدرضا آقاخان36425359 5 مهدی قرائیحمید110
واحد تولیدی بلندی- مجتمع فیض کاشانتولید کننده گلاب ، عرقیات ، شربت و نوشیدنی های گیاهی رضا بلندی برزکی٣١٥٨٣٤٠١٦٤٣١٥٥٦٥٣٣٧٦566016853مهدی متشکرگل بهشت
 معدنی املاح ایراننمک خوراکی علی رستمی٨٨٠٦٧٨٢٨٨٨٠٣٧٠٢٠5 مریم شانجانیتابان- شما- پرند- آراکس
غرفه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت     5   
شرق میانه     5   
نوین کام زرین ایرانیانتولید و بسته بندی موادغذاییمسعود یاوری51354105525135405525 مهران مهدویانبرکاد
تولیدی و بازرگانی هدف سازان بندر لنگه جواد جمشیدی77657295897845615 سپیده فردیسرآمد
بیسکویت اصفهان فرخندهتولیدییوسف قاضی عسگر313572125231357233865 وحید فروغیفرخنده
صادق تجارت وحیدتولید کننده نوشیدنی های گازدار و بدون گازسعید پورصادق صوفیانی٣٦٦١٩٥١٤٣٦٦١٠٤٢٩5 محمد سرخابیلمسر
تروند زعفران قاینزعفرانمحسن احتشام88810088883053555 امیررضا جلالیانتروند/تراوند
گیتی نگین ایرانیانچای ، برنج ، تن ماهیفرشید مقدم نژاد٠٢١٥٥٦٩١٥٣٥ 5 علی مشعل فروزمیعاد
مانا مهر ماهان
بازرگانیمحسن فرجادفر٤٠٢٢١٤٠١٢٣٣٩٣٣٣٣5 محمدرضا کاشانیEMTIAZ – امتیاز
تی لند – گل بوتهچایعلی جلیلی22206142226215915 رعنا کرد 
مهرآب بهشتتولید و پخش آب معدنیعلیرضا گلزار66189582662691615 محمد راجی 
کشت سبز شیرازبسته بندی موادغذاییمحمدجواد نعمت الهی7137311130897870225 شهرام مابینی 
سحرچین سلامتبازرگانی و تولیدی. نوشیدنی انرژی زاامیر میلاد جعفرزاد88880831888808325 مونا دلدادهتی ان تی
امیدان توس     5   
تیام چایتولیدی- انواع دمنوش های گیاهیامین هدایت٤٤٩٨١٨٩٠٢٢٠٩١٠٢٥5 ایمان هدایتفان تایم
فرآورده های روغنی ایران (فریکو)تولید فراوری بسته بندی روغنجمشید میرسلیمی88317637 5 محسن عظیمیروغن خوراکی نینا
بهاران پیمان گلستانتولیدیامیر یوسفی١٧٣٢٣٤٠١٢٠١٧١٣٢٣٥٧٠٠٥5 لیلا حاجی صفریSAVIS – ساویس
محمد عبدالهاشمی لامعآبمیوه و آیس تیمحمد عبدالهاشمی لامع413425898241342589865 علی نوبختمیشودا/فرنزی
بهینه سازان سوشیانتبسته بندی خشکبار علی ژیان٨٨٧٠٦٨٠٤٨٨٧١١٤٧٣5 زهرامنصف پورآوانه
 پرشین ویژنتولید نرم افزارنصراله رفیع زاده24874 5 محسن خوش سیرت 
قهوه دلگپ     5   
تمیم زرفام مشرق زمینزعفراناحمد جهانشیری5138792557 5 سیما شریعتیساریج
رنگین گل آسمانزعفرانحمیدرضا ذریعه33948383339483845 نادر حاجی محمدسر خوشه
اشکان مهر ایرانیانصنایع غذاییاشکان قمی77489111 5  هرول
قائن سرشکتولید آبمیوه و شربت و بسته بندی خشکبارخسرو خسروی عنبران563252455056325247745 مصطفی اسماعیلی125
 دست پوشنوشابه انرژی زاحسین پارسا نژاد33114687339208525 بازلیربورن
شرکت تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسانبسته بندی انواع عسل- عسل موم- گرده – بره موم – ژله رویال و عسل های ترکیبی    فاطمه حسینی ٠٥١٣٥٤١٤٤٣٨٠٥١٣٥٤١٤٤٣٩5 محمدجواد علی پور کوهدشت
کیمیا هنر کیمیاتبلیغات، تحقیقات و مشاوره کسب و کار، برندینگ، آتلیه گرافیک، عکاسی صنعتی و دکوراتیو، بسته‌بندی و چاپ، طراحی نام تجاریمحمد رضا صرافزاده٨٦٠٧٢١٥٠٨٨٨٢٩٨٥٤5 اردوان آگهیکیمیا
لبن دهکده خرمموادغذاییرامین حسینی264533001226453341545   
تجارت گستر امید بوشهرنوشیدنی انرژی‌زانادر جمی٨٨٨٧٥٥٨٤ 5 امیر سرکانیپالرمو
ساواشی کالا گستر-شایان شیمیتولید روان کننده و شوینده تخصصیمینا قنبری88616940886726925 امیر زلقیساواشی
تولیدی بازرگانی چای مانیچایمانی مبین88791222888849485 شهاب عضدی نیامانی/تشریفات/فامیل
آزاد تجارت میعاد منطقه آزاد انزلیواردات صادرات موادغذاییمجتبی آزادمنش88527884885426915 فاطمه هربد اصلیگلدن مکس/ دماوند
 آب نیرو بخش گلستانتولید و بسته بندی آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژن عباس بسطامی٣-٣٢٥١٤٤٦٠-٠١٧١٧٣٢٥١٤٤٦٦5 رضا میرزاییاکساب
بانک سامانخدمات بانکیاحمد طاهری2309510026210435 قاسم توکلی 
گل عسل تبریزتولیدیمحمدرضا رجبی4132452642-341324520605 پریسا علیزادهویک/کریشنا/احلام
زعفران بدیعیخشکبار و زعفراناحمد بدیعی513365277051385804555 زهرا تدارکات 
سبز نوش کویرتولید فراورده گیاهی.دمنوش.زعفرانایمان رضایی22923422229234235 محمدرضا علیزادهدکتربین/ نپتون
پارس شیشه سیناتولید انواع شیشه‌های بطر و جارعلی رضا نطاق714341675471434167535 فرخ حسین پور 
گروه مواد غذایی سرزمین برنج ایرانی مجید اجل لوئیان٣١٣٢٣٥٠٩٤٥٣١٣٢٣٥١٣٨٢5  سرزمین
بهشهد شهر سبزتولید کنسرو اشامیدنی نوشیدنی لبنیمریم رمضان زاده714237601171423755225 محمدمهدی منتظریاچاچی/بهشهد/شهر سبز
کشاورزی و غذا     6   
احیانان ایرانیانصنایع غذایی (خمیر پیراشکی، نان نیمه پیتزا و یوفکا، پنیر پیتزا پروسس)مهدی کامل٥١٣٧٥٧٣٥٠٠ 6 مهدی سرخوش9595
پاکروپارتتولیدکننده محصولات شوینده و ضدعفونی کنندهحسین ساداتیان مقدم٥٤٧٥٢٠٠٠ 6 محمد محمدیدتوسپتیک – سانی سپت – وین اکساید
شیر پاستوریزه کردکویلبنیمحمد علی افضلی 17313004900173430048006   
پنیر و خامه ملایرتولید فراورده لبنیهدایت شجاعی8132175120-281321751236 احسان شجاعیپلاره
باشگاه صنایع غذایی آریا    6   
موسسه بین المللی گسترش تجارت حلال جهانیارائه مشاوره در زمینه نشان حلال و ایزوعبدالحسین فخاری88872022881909306 رضا شکویی 
یاس کویر ابرکوهلبنیعبدالعی فلاح زاده353283840135328385026 سمیرا شهیدیشیکا
کره آذربایجان- اصغر بیک محمدزاده بسته بندی کره حیوانی و کره گیاهیاصغربیک محمدزاده رازلیقی٢٦٣٤٧٦٠٤٦٦٢٦٣٤٧٦٠٤٦٥6 میلاد بیک محمدزاده رازلیقیآذربایجان
بین المللی بازرسی کالای تجاری بازرسی کالارضا مهندسی88833170-4888331796 ساحل کربلایی 
صنایع بسته بندی یکتا ظرف گلستانتولید کننده انواع قوطی های فلزی و imlمحمدرضا جلینی کرد١٧٣٢٣٠١٨٢١١٧٣٢٣٠١٨٢٤6 امیر جلینی کردBrix بریکس
نیکان زرگل پارسیانتولید مواد اولیه صنایع غذایی (محصولات پودری از قبیل پودر شیرخشک و پودر آب پنیر و …)محسن فرجادآرا٣٦٦٢٤٤٤٤-٠٣١ 6 فرزین شهسواریتوچال
صنایع غذایی و بسته بندی گوشتین خزر تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی و پروتئینیسامان نظری معافی٠١٣٣٢٣٢٦٢٦٨٠١٣٣٢٣٣٦٦٤٤6 حدیث کشاورزGold life 
کیمیا عسل سپاهان مواد غذاییعباس شیری ٠٣١٣٥٧٢٤١٥٧ الی ٦٠٣١٣٥٧٢٤١٦٠6 محمد باقر شیری دلخواه  DELKHAH
سپید ماکیانزنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتیمجتبی رسولی٠٢١٢٢٣٧٠٤٠٩-٠٢١٢٢٣٧٠٤١٠223704096 علی جلالوند 
ماکیان ماه رادین شرقتولید انواع فرآورده های گوشتی شامل سوسیس ، کالباس، برگر ، ناگت و…مجید اعتمادی راد٥١٣٥٤١٢١٣٥٥١٣٥٤١٣٣٧٥6 نیلوفر امامیماکیماه
زرین شاد سپاهانتولید کره و پنیرعلی اصغر طائریان اصفهانی313663686431366328676 حسین آبروییآنایار/ورش
صنایع غذایی مهتاب نوش قمتولید انواع شیر استریل و آبمیوه تتراپکمجید قاسمی٠٢٥٣٣٣٤٠٣٢٠٠٢٥٣٣٣٤٠٣٢١6 مریم عواطف رستمیفافا رام و پژمان
دشت آذرتولید و بسته بندی مواد غذاییمحمد لاهوتی4134328134 6 احسان لاهوتیرازلیق/دلستان
گل ذرت سازان نوین ذرت حجیم شده به روش انفجاری (پاپ کورن)فرحناز نوری٤-٠٨٦٤٥٢٥٣٣٥٠٨٦٤٥٢٥٣٣٥٢6 محسن غواصیهشوفیل
آموزشگاه فنی و مهندسی کاشانهبرگزاری دوره‌های تخصصی مهندسی صنایع غذاییروح‌اله واصف٨٨٧٥٨١٥٢٨٨٧٣١٥٦٧622843154صدرا واصف 
بستنی ظفرتولید بستنییوسف جهانبخش 33145952 6  ظفر
 افرا شیر باخترمحصولات لبنیمهدی فقیه ایمانی٠٢١٥٦٢٢٩٨٥٩٠٢١٤٢٦٩٤٧٩١6 احمد فقیه ایمانیسیمون
کیمیا عسل سپاهان مواد غذاییعباس شیری ٠٣١٣٥٧٢٤١٥٧ الی ٦٠٣١٣٥٧٢٤١٦٠6 محمد باقر شیری دلخواه  DELKHAH
مجتمع فرآورده های لبنی و بستنی میهنمحصولات غذایی و لبنیابوالفضل پایداری51064298510643636 فرهاد پورمحمدخانمیهن
طبیعت سبز میهنتولید موادغذاییمحمد مختاریانی47190000426935606 هژیر ضیایی جمطبیعت
تالک ایرانیانتولید قوطی و درب آسان بازشوبابک محمدی 88641804-5886418066 فاطمه جوان 
فراورده های لبنی دوشه آمل – هرازلبنیاتبزرگمهر دادگر1144203690-9311442040416 سعید صفری زادههراز
صنایع غذایی پاکبانتولید محصولات لبنی و نوشیدنیعلی ربانی٤٢٦٧٢٨٨٢٥٧٣١٩6 سمیرا اکبرپور 
صنایع غذایی ستاره سروستانانواع سس،غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی، بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده ، بسته بندی میوه تازه علیرضا رهبانیان٢٦٨٥٤١٧٠268550876 الناز نیکوییفودینو
صنایع برتر آتی (بون آدو)تولید غذا آمادهمحمدباقر رضوی88343164883431636 حمید پاشاییبون آدو
زرین صنعت خوشبختمحصولات غذایی و فرآورده های خوراکیمحمدرضا زارع22381769897795516 افسانه جوانشاه 
نسیم صباح مازندتولید و بسته‌بندی کره گیاهی و حیوانی و دوغعلی زائر اومالی1134774640-511347746296 محبوبه زائراومالیحلاوت/ لانتانا/شوکت شمال
فرآورده های لبنی احسان سپیده نهاوندتولید لبنی و بستنیعلی احسان ظفری33211063332110646  SBI
تاک قزوینتولید انواع کنسرو ماهی-لوبیا-نخود فرنگی و ذرتمحمد طرزمنیدفتر تهران ٨٨٥٢١١١٧-٠٢١  کارخانه ٥٢٢٣٤٧٣-٠٢٨٣٨٨٥٢١١١٧-٠٢١ و ٥٢٢٢٦٢٦-٠٢٨٣7 شهاب الدین طرزمنیاروند – جویا تن – خوشبخت – زنوز 
 صنایع غذایی فدلک (پولک)تولید انواع غذاهای کنسرویجلال‌الدین بنی‌هاشمی٥~٨٨٢١٣١٧٣٨٨٢١٠٠٨٧7 ساسان بنی‌هاشمیپولک
 صنایع پریان پلاست تبریزتولید کننده انواع ظروف IML مهدی برزگر اکرامی٨-٣٦٣٧٣٦٧٧-٠٤١٣٦٣٧٣٦٧٩-٠٤١7 محمدرضا فلاحتی شمس آبادپرپلا
طعام گستر بهار  امیر عابدی زاده ٦٥٤٣٦٠١٩٦٥٤٣٦٠٢٠7 احسان عابدی زاده سن سون/نوش گستر  /بهار گستر 
تولیدی عصر یکتا پیمانکره بسته بندی یکتا مسعود نواده بابالی44504662445036387 امیرحسین نواده بابالی 
کار آفرینان پیشرو باورسصنایع غذایی – کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی ، کنسرو ماهی تن، کنسرو رب گوجه فرنگیرضا محمدحسینی٨٨٦٩٠٠١٢٨٨١٤١٣١٩7 عباس ملاجعفریصنایع غذایی وارلی
صنایع شیر نیکان مهر آذربایجان تولید انواع محصولات لبنی  رحیم رحیمی٤٤٥٨٣٤١٨٦٧٤٢٢٣٢٦٢٥-٠٥١7  محمد شوشی نسب  
درین پودرلبنیاتمجتبی محمدی65435041-3654350447 آنیتا پناهعلیکالین
فودنا     7   
موسسه جهانی حلال (وابسته به اتاق بازرگانی ایران)صدور گواهینامه حلالمحمدرضا کرباسی88346803-4883083327 علیرضا حیدر پورحلال ایکریک
ساتا ایران     7   
مشکین لبنتولید کننده محصولات لبنی پاستوریزهسجاد نورانی٤٥٣٢٥٠٠٣٥٣٤٥٣٢٥٠٠٣٥٤7 رضا حبیبیمشکین
سروش نوید دریا سرشتتولید توزیع دوغسلمان معبودی49148662536917 سعید جهانی 
یکتا پخش سراسری     7   
آدونیس طب آزمایشگاه کنترل کیفیت احمد میرفضائلیان26230407262304197   
توسعه سلامت رویانتولید محصولات ضدعفونیآرمین راوز66707066897885697 فرشاد متولیانگیدادز
آرمن گوشتتولید فرآورده های گوشتیعلرضا سرابی٧٦٢١٧٥٣٨ – ٩٧٦٢١٧٥٣٧7 آلفرد کشیش بانوسیآرمن
شاهو نگین اورامانتولید و بسته بندی روغن و کره حیوانیجلال شاهونه٨٣٤٦٦٢٣٢١٥٨٣٤٦٦٢٣٢٤٥7 عادل شاهونه 
هنزک شیمیتولید مواد غذاییبابک گلابیان66455001 7  متاژل
صنایع غذایی و قند راهکار نوین صفا دشتتولید سریال صبحانهحیدر مبصریان65436292654368387 حسن همایونولوتینا
سلامت مهر مطهر مواد غذاییامیر موحد مطلبی ٦٦٤٢٨٦٠٠ 7   
سیمین فرتولید انواع سبزیجات خشک (تره فرهنگی، کرفس، جعفری، ترخون,…)، سیر خشک همدان، پیاز خشک، گوجه خشک، فلفل قرمز تند و شیرینحسن جعفریان٣١٣٥٧٢٠٦٢٩٣١٣٥٧٢٠٦٢٨7 دارا جعفریانساده
مروارید تجارت پدیدهفرآوری و بسته بندی و صادرات انواع آبزیان میگو و ماهیداود صدیقی نوری٠٢١٨٨٠٤٣٦٨٢٠٢١٨٨٠٣٧٦٤٣7 مجید صدیقی نوری 
گل چین تغذیه و تندرستی     7   
صنایع مروارید پرگاستولید و فروش نوشابه انرژی زااسماعیل خلیلی راد22275300222728107 رامین قلعه کانیبیگ بیر
صنایع شیر فجر گنبد لبنیات  88711186887733597 عماد نیک روش  
بهینه وزین تولید انواع کره گیاهی و حیوانی و خامه گیاهی و انواع مارگارین و روغن های قنادی آرش محمد علیزاده ٨٨٠٠٨٥٦٥٨٨٦٣١٧٧٦7 رضا محمد علیزاده مهگل- تاپ- خلیفه
مجتمع غذایی شبنم شکوهیهکنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی، نوشیدنیمحسن هدایتی88342085888249717 محمدرضا هدایتیشبنم
ستوده شفق اصفهانتولید محصولات غذاییحمیدرضا کدخدایی3132335950 7 مصطفی زمانیچینود
مجتمع کنسروسازی یارانتولید کنسرومصطفی هدایتی٩-٤٧٧٢٦٥٧-٠٢٣٢ 7 محسن کاظمی 
فراورده های لبنی گاویستولید دوغحسن بیگمی٣٤٣٣٣٨٦٥١٢٣٤٣٣٣٨٦٥١٢7  گاویس
بازرگانی زرین البرز کوروش موادغذایی اباسط حاجی زاده 55609695556096957 حامد حاجی زاده البرز-استارفود 
پدیده مبین ایرانیانصنایع غذاییامیررضا ثابت پی7156773219347 کسری ثابت پینامی نو
سوت ایچ تبریزلبنیحسن عباسی4134329152-641343291577 محمدرضا یوسفیتوریس
صنایع بسته بندی تبریزتولید انواع درب شیشه فلزی علی اصغر برزگر اکرامی٥-٣٦٣٠٥٠٠٠-٠٤١٣٦٣٧٣٦٧٩-٠٤١7 محمدرضا فلاحتی شمس آباد 
عسل چهل گیاه گلرنگبسته بندی عسلعلی عشریه1142434381-511424343867 حسین آبروییگلرنگ/فیروزکوه
ماهنامه اقتصاد سبز    8-9   
انجمن متخصصین و صنایع غذایی ایران     8-9   
مَهرادچاشنی طوستولیدکننده انواع زیتون پرورده ، زیتون کنسروی، ترشی و …حیدر ناظمی٣٥٤١٣٠٢٦-٠٥١٣٥٤١٠٦٠٨-٠٥١8-9 امیرحسین رجائیماه راد ، بیوهوپ
تن ناب احمدکنسرو ماهیمینو حیدری88176320885345078-9 سعید حسینیحریر کنارک/ مهر کنارک/ شیرجه/ شیلان نو
 ارمغان بادله کوه با برند کاندس تولید و بسته بندی انواع ترشیجات و شوریجات و زیتون پروردهمهدی شبستانی ١١٣٤٧٢٥٤٣١11347247538-9 نجیبه باباییکاندس
ارمغان چاشنی توسزیتون و فرآورده های آن علیرضا نبی051-35410291-351354102938-9 بهمن غلامزاده خادرآرشیا
فراورده های زیتون آرشیا     8-9   
کتاب مرجع کتاب مرجع صنایع غذایی جعفر آسان 84060840608-9   
مجریان     8-9   
کشت و صنعت گلستان زیتون البرززیتونمحمدکشاورز مقدم133460100013346008988-9 سعید کشاورز مقدممیثم/سرجیو/موچرلا
جهان گستر داتیسانواع روغن‌های خوراکی از قبیل روغن کنجد، روغن زیتون، روغن کنجد و کانولا، روغن هسته انگور، روغن سرخ‌کردنی، روغن ذرتمجتبی یزدچی٦٦٤٢٥٢٧٠ 8-9 علیرضا صالح زاده 
هونام صنعت زرینتولید و بسته بندی روغن زیتون و سرکه بالزامیک و سس بالزامیک تکنفرهعلیرضا بخت ور٧٦٢١٤٨٤٧ 8-9  عالی باشی
دنیا تغذیه و سلامت     8-9   
دانش میوه خاورمیانهفناوری پس از برداشت محصولات کشاورزیسارا یوسفیان88884945886742738-9 وحید بیات 
عسل دهدرعسلفرامرز شیردل2532700026 8-9  عسل ده در
ارشد تجارت بازرگانی اسپادبازرگانی محمد قاسمی 513501225551350216538-9   
مزرعه سبز اورازان محمدرضا طهماسبی88683409 8-9 مریم رضایی 
 زوبین ارگانیکچای مرکبات گردوزوبین پنج تن امیری3126131813 8-9 فرهاد روح افزازوبین
بیوسان گواهبازرسی و گواهی محصولات ارگانیکمحمدرضا اردکانی88318568888656998-9 مهدی مهدی پور 
مزرعه خانوادگی سالمصیفی جات ارگانیک و تخم مرغ محلی و گیاهان داروییعلیرضا علاقبندیان2645382984 8-9 آرش عباسقلی 
صنایع بسته بندی تک چین کرمانسرکه . خرمامحمد امینیان343334293234333429318-9 ساسان اکرمیمانادیت
زنبورداری کوهرنگعسلهدایت اله میرشفیعی77873259778897898-9 ایمان میرشفیعی 
انجمن ارگانیک ایران  توسعه و ترویج محصولات کشاورزی سید رضا نورانی 88381358883813628-9 شبنم وثوقی  
دارامانتولید و بسته بندی حبوبات عسل عرقیات برنج چایپیام عباس زاده شکراب44716012885915278-9 رسول احمدی دارامان
نیکاتیستولید روغن ارگانیکرسول احمدی88614889 8-9   
گلاب زهراتولید گلاب و عرقیات  (ارگانیک) علی مصطفوی٣٤٣٢٢٢٠٢٥٨٣٤٣٢٢٢٠٢٥٨8-9 نعیمه ذوالعلی 
روغن زیتون اکسیر جلالتروغن زیتون فرابکرنادر جلالت46818135468990638-9 علیرضا نادیاکسیر
روغن کشی خضرنژادروغن کشیخضر خضرنژاد4444343903897708458-944289715توماج رجبیدرنیکا
آتین بهزیست نگرتولید و پخش مواد غذاییتوماج رجبی44289715897751918-9  سولاکان
چشم چین ماه دریانمرباعباس شنوا56392246563908568-9 فاطمه سبحانی 
 تکچین بهارانتولید مواد غذایی (رب گوجه فرنگی و شوریجات)عزیز سجادیان٧١٥٨٦١٢١١٩٧١٤٣٤٧٢٣١١8-9 محمد سجادیانعزیز، شادرنگ، گل انداز، واضع و ماه چین
اسپینو/ تالوتولید کننده انواع ترشیجات – شوریجات- زیتون- زیتون پروردهداریوش شکری٥٦٣٩٢١٤٣ 8-9 عالیه هفتانیاسپینو – تالو
تولیدی و بازرگانی امین سپتیکوسرکه ترشی شربتعلی امین التجاری5132426601-6 8-9 ایمان امین التجاریتاکسا
ارمغان به شهد چی چستعسلبهزاد میر نجمی4432423933 8-9 حسین اکبری فردعسل میرنجمی
قارچ پارس شهریار – قارچینوقارچنامی قاسمی88338606-7 8-9 شاهده سیتا 
فرآورده های غذایی رضاتولید انواع کنسرو وکمپوتعلی دلگیر٥١٤٣٣٢٣٤٠٥ 8-9 مصطفی دلگیررضا و ماهرخ
 زنبورداری شیرینتولید و بسته بندی عسلپرویز ساسانی٧١٣٦٣٨٣١٠٠٧١٣٦٣٨٤٨٨١8-9 محسن کرمیعسل شافی
آساره تجارت آریوموادغذاییعزت اله عبدی2289981322899148-9 رضا عبدی آیمنسو
آسان بازشو آرمانتولید درب آسان بازشو کلیددار فولادی، لاک زنی و چاپ بر روی فلزات، تولید قوطیحسام هاشم منیری٠٤١٣٦٣٠٩٢٢١٠٤١٣٦٣٠٩٢٢٠8-9 محمد هاشم منیری 
کشت و صنعت پذیرا نوش شیرین زیتونعلی میرزایی٤٠٣٣٥٠٧٠ 8-9 مجتبی طباطباییبانیان
تارا ناب ایرانیانتولید قوطی های کنسرو کششیودود حکیمی قدیمی۰۴۱-۳۳۲۹۳۲۶۸۰۴۱-۳۳۲۹۳۲۶۸8-9  ویکن پک            V-can pack 
صنایع غذای شیدرختولید مربا وعسلایوب بهرامی3833527611 8-9   
صنایع غذایی گلشهرتولید موادغذاییعبدالصمد هادی سیچانی313236103331323620078-9 صابر هادی سیپانیونک/پگاه/بیگ برادر
ماهان تجارت هورسس و ترشیفرناز فروتن77655447776554438-9 سحر بهنیاپیلی پیلی
سرزمین مزه های شگفت انگیز کیشتولید و بسته بندی موادغذاییعلیرضا مطلبی22225322222706708-9 مهدی علیاری 
پارس هدیش پاسارگادتولیدی عسلحسن حلب سازان٣٨١٨٣-٠٥١٣٨٤٧١٧١٣-٠٥١8-9 رضا نوداماد 
کشت و صنعت سفید دانه گنبدتولید روغن زیتون و زیتونامید شورئی01733287017 8-9  کامزیت
انجمن صنفی بیسکویت شیرینی شکلات ایران جمشید مغازه88558066885586178-9 ملیکا لطیفی 
خلرتولید کنسرو ترشی مربامحسن روشنی36262929362607018-9 منیره عربیپترانو/سلمه
سیمین سپهر سپاهانصنایع غذاییمهدی هادی٠٣١٣٥٧٢١٤٦٠٠٣١٣٥٧٢٢٢٩٧8-9 مهدی خاتمیاصالت
توسعه اسفدان شرق     8-9   
هدف عصر طلاییواردات تولید توزیعحسین زکی زاده75325 8-9 سعید زکی زادهلئونارد
پرتو باران آسیاانواع نوشیدنی‌های پالپ‌دار، گازدار، انرژی‌زا و انواع مرباجات و کنسروامید خلیل پور66787026-7667873478-9 آرمین حیاتیرکسوس
سلامت فرد –  بیسکویت سلامتبیسکویت ویفر شکلاتعباس صناعت/علیرضا صناعت3135721136-42 8-9 حسین آبروییسلامت
محصولات غذایی بیژنانواع سس، خیارشور، زیتون، مربا، ترشی، شور، کنسروجات، روغن، رب، کشکحسین مصطفی زاده61966668178488-9 محمد گودرزی 
تعاونی تولیدی نوید کارانمحصولات غذاییمحسن فهیمی پور88820204883445408-988846001محمدعلی شاه محمدیبرتر
 شیشه همدان تولید ظروف شیشه ای خسرو فخيم هاشمي٦٦٧١٩٩٥٣٦٦٧١٣٠١٦8-9 امين نوبری 
شرکت زعفران سحرخیزفرآوری و تولید زعفران، چای زعفرانی، نبات زعفرانی، دمنوش، خشکبار و ادویه جاتفرهاد صفار سحرخیز٥١٣٥٤١٣٣٠٨٥١٣٥٤١٠١٣٩8-9 ایمان خرمی نژادسحرخیز
 نیکسان درب ابتکاردرب شیشه جارمریم صاحب جمعی٠٥١-٤٦١٣٩٧٩٧51461395958-9 علیرضا محمدیniksuncap- ندا – نیکسان
نوش ایران پرویز کلینی413554810041355471378-9 مهدی غزنویآناناب/ریما
دشت مرغاب (یک و یک)صنایع غذاییحشمت اله منزوی44903595449064148-9 سلمان ماندنییک و یک
ملاس گستر تهرانسرکه (سیب، انگور، انار) با برند زاوش قزوین، الکل صنعتیرشید محمدزاده فاضلی22258436222640168-9 حسن ایمانیزاوش قزوین/ سیمین تاک
کشت و صنعت شمالتولید روغن نباتیآرمان مدلل01133732080011337330828-9 محسن داناییغنچه
ایران گلاب مرغوب گلاب عرقیجات کنسرواکبر وصالی88674086886740778-9 امیرحسین صالی قمصری 
صنایع تبدیلی پارس آیلین مهرپودر تخم مرغ ابلیمو ابمیوه رضا جعفری88211099882111078-9 امیر محسن زاده 
زعفران مصطفوی مهر ایرانیانزعفران، خشکبار، عسل، شربت، نقل و آبنبات، پک هدیهحسام مصطفوی نژاد513222508851387681838-9 مهدی طالبیان 
 به رزتولید انواع فراورده ها و محصولات غذایی امیر حسین افشار٠٢١٨٨٧٧٧٦٧٨ و  ٠٢١٨٨٦٤٠٦٠١    ٨٨٦٤٠٦٠٠8-9  وردا-زرتاک
درب شیشه رشیدتولید درب شیشهحسین رشیدی4132466033-641324660378-9 هایده محمدی 
نوبر سبزتولید میوه جات سبزیجات منجمدمهدی حداد88887660 8-9 محمدرضا حداد 
کشت و صنعت نوشینهآبمیوه و کنستانترهعلی قاسمی66911306669445858-9 علیرضا عابدی 
آذر حلبتولید قوطی مواد غذائی ،درب شیشه چاپ و لاک ورقرضا جوادی سیدیان041-36373227041-363731518-9 شهرام حاجی زاده 
صنایع غذایی سالار شیرازتولید رب و خیارشور و ترشی سسقباداله سجادیان7143473226897762008-9 حسین سجادیانکامروز
مولتی کافه-صنایع قهوه پارت سازانتولید انواع قهوه فوری (کلاسیک، اسپرسو، هل‌دار، اسپری دراید، میکس‌ها: 4 در 1، 3 در 1، 2 در 1، رژیمی، و کاپوچینو)، قهوه‌های دم‌کردنی، شکلات داغ و کافی کریمررضا حسینی88870200886633818-9 امیرعلی سامیارمولتی کافه
آرمان گلدشتابلیمو ترشی شوری مربامحمدحسین فرهودی413425999541342599968-9 حسین محجل شمعیبقاء
دیباچین شیرازتولید رب شوری ترشیحجت اله توکل714347541071434755358-9 آرش توکلنامزد/لطیف
صنایع غذایی سحرموادغذاییمسعود توتونچیان813438327781343832798-9 سوزان آریامنشسحر
زاگرس سرچشمه زندگیتولید انواع کنسرو گوشتی و غیرگوشتیمحمد موذنی88500690 8-9 محمدجواد مقدوریگالکسی-galaxy
ستاره کالی شرقتولید انواع پریفرم، پت و دربنادر رابط4136307450 8-9 فرزاد افشاریرادین
تولیدی الکل و موادغذایی بیدستانتولیدی موادغذاییمهدی ترابی283357934128335793508-9 قدرت اله عبدالرزاقیسرکه قزوین/بیدستان/بکام
مجتمع صنعتی غذاکنسروطاهرصنایع غذاییطاهرجوادی٢-٠٤١٤٣٤٥٨٥١٠٤١٤٣٤٥٨٥٠٩8-9 شهرام حاجی زادهتدارک
کشت و صنعت به تک سوگل شیراز تولیدی شوریجات حبیب نوروزی ٦٢٤٠-٠٧١٤٣٤٧٦٠١١٧١٤٣٤٧٦٢٤١8-9 احمد معصومی حبیب -اسکیو تک 
صنایع غذایی دست چین بهمن مجتبی روحانی36462185-8364637378-9 حسن روحانیگلدست/دادلی/نوش آگین
تاک آریا تجارتانواع مربا در اوزان مختلف با برند میکس لند – تن ماهی با برند هپی فیش – انواع کنسرو با برند هپی فارمبابک محبی جهرمی٨٨٨٢١٨٢٥ 8-9 مهشاد ناصریمیکس لند-هپی فارم
درین گلاب آدونیس قمصر کاشانتولید گلاب و عرقیجاتپرویز خیرخواه55503631555034338-9 محسن جعفرابادیدرین گل/آدونیس/درنوش
 تعاونی نحل میهن-عسل مدا تولید وبسته بندی انواع عسل طبیعی و ارگانیک و گرده گل و ژل رویالسهند مشایخی ساردو٣٢٧٤٨٨١٣-٠٢٦٣٢٢٢٠٥٦٧-٠٢٦8-9 اشرف فلاحیعسل مدا
 صنایع غذایی گلستان عصاره تولید کننده کنسرویجات و رب گوجه فرنگی  مرتضی حسینی مقدم ١٧٣٥٨٦٢٤١٤١٧٣٥٨٦٢٠٧٨8-9 شیوا دائیان دلند
عسل رایحه خوانسارعسل ارگانیکروح اله جواهری315777277731577704228-9   
بین الملل نوین(نوین زعفران)زعفرانداریوش شریعتی513222011051322346438-9 آزاده جواننوین زعفران
مهندسی کشاورزی غذاو تغذیه     10-11   
 روغن زیتون سفیدرودتولید کننده کنسرو زیتون و روغن زیتونجمشید شهرستانی٩١-٧٧٥٣٩٩٩٠٧٧٦٢١٢٦٨10-11 حمید کربلائی 
سپاس سپهر سپنتابسته بندی و توزیع خرماسعید رضوانی مقدم٧٧٨٨٢٤٢٢-٠٢١ – ٧٧٧٢٤٩٢٣-٠٢١ – ٧٧٧٢٤٩٢٨٠-٠٢١٧٧٨٨٢٤٢٢-٠٢١10-11 مجید احمدی ساغر
شهرک های صنعتی خراسان رضوی مسعود مهدی زاده مقدم  10-11   
تیمن-چای رفاه لاهیجانتولید چای کیک کلوچهیوسف فلاح1342942 10-11 سمیرا فلاح 
حسین استادی مقدم صنایع بسته بندی تکنفرهحسین استادی مقدم٢٢٦٣٨٥٢٣٢٢٦٣٨٥٢٣10-11 مصطفی استادی مقدماثرار (Asrar)
سبز برگ تک روشانمواد غذاییپردیس زیبا364227303642800110-11  تک آلیوا
به‌آفرین طرفهمیوه‌ و سبزیجات خشکمحمدعلی پاک‌سیما٥٨٣٢٣١٩٤٤١ 10-11 عبدالمجید پاک‌سیماهانان
مجتمع تولیدی توریستی گلاب طوبیگلاب و عرقیجاتمهدی نوابی قمصری3155646575315564659510-11 حسین آبروییطوبی
تحفه زرین آذربایجانبازرگانیمصطفی پناهی55639822 10-11  باغ دره
عصاره ناب سهندعرقیات گیاهی – شربت های گیاهی – شیره انواع میوه جاتحسین قدیمی خسرقی٢-٣٣٢٢٨٤٠١-٠٤١٣٣٢٢٤٥٧٦-٠٤١10-11 آندیا حسینی شیکوریا -رازقی -راویژ
آلتون پخش آرشازعفرانپژمان فرشاد2533346272253334628210-11 محمدطاهر بمبئیزرشاد
صنایع غذائی شمیساتولید انواع کنسروجات، حبوبات، ترشیجات، رب گوجه فرنگی، تن ماهیخانم فروغ نجف پور زرندی٣٤٤٢٦٤٥٤٥٣٤٤٢٦٤٥٤٥10-11 شهرام محمودیSHAMISA
عصاره طلایی مفیدتولید روغن های گیاهی حسین چوکانی پور٢-٠٣١٥٤٨٢١١٠١٣١٥٤٨٢١١٠٣10-11 محمدمهدی مفیدی بیدگلیعطما
زعفران حاصوراتولیدوتوزیع و فروش زعفران  55390522 10-11 یعقوبی  
بتیس سارد پارسیانفراورده کاکائویی و شکلاتفرشید لطفی2645331004264533100910-11 عظیمیبتیس
مجتمع تولیدی شمس آذرارد و ماکارانیداود پوراسماعیل233650905 10-11 امیر ارسلان نجفیانآذر
یکتا طعم برتر علویچاشنی مخلوط روغنی جهت طعم‌دار کردن انواع گوشت قرمز و گوشت سفید   ابوالفضل علوی تفتی١٣-٠٢٣٣٤٥٧٤١١١ 10-11 ناصر ندایی ادویه مخلوط علوی
 گل قطرهتولید انواع عرقیات، شربت، دمنوش و نوشیدنی های گیاهی و طبیعیکوچک گلزاری٨٨٥٤٨١٠٩-٨٨٧٦٣٥٥٨-٠٢١٨٨٧٥٨١٨٦10-11 رضا عباسیاردیبهشت
صنایع غذایی مفیدعسل ادویه خشکبارمحسن مقیمی3132302097 10-11 مسعود مقیمی 
زعفران ساگارتزغفران، زرشک و خشکبارسید ابوالفضل ابوالحسنی٥٦٣٢٥٢٦٦٠١٥٦٣٢٥٣٢٢٦٥10-11 مهدی طالبی یزدیساگارت
شیشه بسته بندی تاکستانتولید شیشه بسته بندیمحمدرضا رضا نژاد٦٦٩٤١٢٢٤٦٦٩٤٠٠٨٨10-11 امیر امیری صائب 
آذران فراز زرین بهرادتولیدکننده روغن‌های خوراکی گیاهی: زیتون، کنجد، ذرت، کنجد و کانولا، سرخ‌کردنی به صورت ظرفیت خالیحسین لطفی٤٦٠٤٦٦٣٧٤٦٠٤٦٦٣٧10-11 حسین لطفیTop Golden
ژوبین اردابسته بندی موادغذاییمجید ژوبین283568718628356818910-11   
بسترراه پی گستر گرگانفرآوری و بسته‌بندی  انواع پودر ژله، ادویه‌جات، حبوبات، خشکبار، آجیل، ترشیجات، شوریجات، رب گوجه فرنگی، حلوا ارده، حلوا شکریحسینعلی صدیقی١٧٣٢٥٢١٣٠٢١٧٣٢٥٢٢٦٧٢10-11 محسن میرکریمیگل یخ
آفتاب پردیس شمالبسته بندی و عرضه چای و دمنوشپیمان محسن خواه 013427212070134272120710-11 سمیرا صفی یارچای تی هایا
آتیه ارگ آتبینخرمامرضیه وهمن3138553650 10-11  گیلدا/ کیمیا رز
فرآورده های گیاهی به گلگلاب عرق گیاهیمحمدعلی حاجی3155534238-40315553423610-11 محمدحسین حاجیبهارستان. به گل
مجتمع تصفیه نمک ایرانتولید و تصفیه نمکرضا همتی364125003641250410-11 جواد صالحیطلوع
فراز راهبر صباواردات موادغذایی(روغن زیتون)مظهر حسین اسدی887498618850514410-11 یاسمین اسدیگل زیتون
 خوش نوشان مشرق زمین دو برند – آب آشامیدنی لایف لوکس – آب قلیایی لوکساب محمد تقی بسطامی ٤-٣٢٥١٤٥٧٠-٠١٧٣٢٥١٤٥٧٥-٠١٧10-11 رضا میرزایی  
فرزین تجارت داریانچایمهدی موسایی داریان556903345559095610-11 مهدی عباسیفرزین
طلایه دار سال نیکزعفران، کمپوت آناناس، کمپوت مخلوط میوه گرمسیری، کمپوت آلوئه‌ورا، آب آناناس، نوشیدنی آلوئه‌وراامیر حسین نیک پرتو88546975-68854697110-11 لیلا طباطبایی مرادی 
موسسه شبکه فناوری آوین ایده ایرانیانحمایت از محصولات مبتنی بر نانوسارا عراقی665550418978293610-11 امیرحسین رنجبریانستاد نانو
انجمن صنفی پرورش دهندگان قارج خوراکی ایرانتولید و پرورش قارچمصطفی سیدپور44237821-24423782310-11 حبیب الله عظیمی 
اندیشه نوشیدنی سالمتولید نوشیدنیمریم هژبری2645333662 10-11 زهرا شفائیمایاما
آرنیکا کیان توسفرآوری،تولید،بسته بندی و صادرات زعفرانمسعود صباغ زاده تربتی٥١٥٢٢٠٢ 10-11 رویا رضاییآرنیکا- دایانا
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگلتولید عرقیات- آبلیمو -سرکه- دمنوش -ادویه جات و سبزیجات خشک شیدرخ زبرجدی٢٢٥٠٤١٤١٢٢٥٠٢٨٢٩10-11 مهرداد کازرونیانترگل
صنایع غذایی گلهاتولید بسته بندی و فروش مواد غذاییمهدی کریمی تفرشی66252490-4 10-11 معصومه عاروان 
لبنیات کالبرتولید لبنیات اسفند مند887422268874977510-11   
صنایع غذایی تیستی  مجید کریمی تفرشی٥٦٢٢٣٠٨٦4385741610-11 سعیده طارمیانTASTY
تاپ گستر سپهربازرگانی تولید و پخشمحمد زارع بیدکی563918065639374210-11 مهدی محمودیمهماندوست/شمشاد
طوس چمنیخشکبارحمید چمنی5147215434514721543310-11 هادی جعفری مقدم 
خدماتی بازرگانی و سردخانه رطب ثمین بمبسته بندی و صادرات خرماحامد بدرآبادی3444270975344427097610-11   
گروه صنایع غذایی عدالت نوین سانلی(مرسانا/عدالت)آجیل و خشکبارمهدی پیروزه پور5135412200513541221910-11 امیرحسین پیروزه پورمرسانا/ عدالت
راه سبز خاورمیانه پردیسبسته بندی و صادرات مواد غذاییاسداله سلیمی220813252207241310-11 مهرناز سلیمی صنایع غذایی انجمن
آفتاب درخشان فارسموادغذایی(شوری ترشی)محمد محمدزاده7132343051713235188710-11  لذیذ
گروه صنایع شیشه و گاز سعید بیات ورحقی٥٦٢٣٦٦٨٧٥٦٢٣٠٧٩٩10-11 فردین رمضانیبطر شوگا
پوطارپسته اجیل خشکبارکمال حسینی طاهر5135410750513541075110-11 نیلوفر برزویی 
صنایع غذایی شیرین فامتولید نکتار آب میوهعلیرضا غلامی2533340305-6253334030610-11 حمید حسن زادهانیک
سپیدنار جنوبتولید سس علی کسرایی2645334155264533021110-11 سمیه رحیمی 
فرانامان پارسخشکبارلیلا تقوایی229116172640055210-11 رضا تقواییتیبا
شیشه سازی میناتولید کننده انواع بطر و جار و سربطر صنایع غذایی و آشامیدنی داود کافی آبادی ٤٤٥٤١٣٥٧ 10-11 متین خانجمالی  
زعفران سان لند زعفران و گیاهان داروییاحسان تیموری٥١٣٨١١٤٣١٨ 10-11 حسام الدین تیموریسان لند
صنایع غذایی 2008تولید کافی میکس ادویه سویامحمد کاکولوندی  10-11 احمد بتویی2008
فروشگاه رفاه     10-11   
گوهرچین حاجی زادهصادرات واردات خشکبار غلاتعلی حاجی زاده4134228253413422444310-11 معصومه حاجی زاده 
بیسکویت آوند -شرکت نگین عسل هرندتولید بیسکویتمحمدرضا واعظ شوشتری٣١٤٦٤٠٠٠١٨٣١٤٦٤٠٠٠٢٠10-11 علی مؤیدپورآوند
 زعفران بهرامنزعفران رشته ای- زعفران فشرده- پودر و اسپری زعفران- چای نبات زعفرانیجواد عباس زاده٥١٣٨٥٤١٥٦٨٥١٣٥٤١٣١٢٣10-11 بهاره بیگمیبهرامن – تارا- شایان 
پیشگام طعم شاپرکتولید و بسته بندی شوری ترشیروزبه صالحی8134383808813438380925A هما جوادیکامتا
تجهیزات آزمایشگاهی فردوس رایتجهیزات آزمایشگاهیعلی کیانی880107398801073825A رفیع زاده 
پدیده معتبر هوراندخشکبار شربت سنتیحمید معتبر886546867762068725A   
آرتا تجارت زرینصنایع غذایی غلامرضا زمردیان٨٨٧١٢١١٥٨٨٧١٦١٩٥25A بهرنگ عادلیپارسیلا-اطلس-ژیک ماکارون-سنا – میسولا
عسل کمیاب خوانسارتولید و بسته‌بندی عسل و فرآورده‌های مربوط به آنمحمدحسین مقیمی3157231183315723118225A حامد مقیمیکمیاب
صنایع لبنی سرایانتولید لبنیاتابوالفضل براتی 5632904439563290445425A بهاره مرادیسرایان/شتو/تاقار
سالم سازان آذر منطقه آزاد ماکوتولید،فراوری و بسته بندی مواد غذایی و محصولات کشاورزی  رضا رضایی 4434342855443434277825A   
فرآورده های سید محسن موسویزیتون و زیتون پروردهسید محسن موسوی٢٤٣٢٨٤٣٩٩٥٢٤٣٢٨٤٣٩٩٨25A  زیتونام
آنلاین ماهی عرضه آنلاین محصولات دریاییخدیجه مولایی فر44538503 25B ابراهیم حسام 
شرکت تجارتخانه امین جنوبمربا، ترشیجات، کنسروهاشکراله اسکندریان٨٨٤٩٠٤٦٠٨٨٣١٢٣٦٧25B محمد حسن دلشادSweet Life
شهد خوشنام فارستولیدکننده شوریجات و ترشیجات در ظروف مختلفحسین پرهیزی7143476167714347616825B حمید پرهیزیخوشرو
تولیدی کشک پاستوریزه جنتلبنی و سسحامد جنتی8134345367-8813434536925B طاهره روشن ضمیر 
پونک شیر خاورانتولید پنیر پیتزا، خمیر پیتزا، و خمیر پیراشکیمسعود درستکار٠٥١٣٦٥٧٩٤٨٤٠٥١٣٦٥٧٤٤٨٨25B مهدی درستکارتکین
تولید رنگ و مواد شیمیایی دانش بنیان الوان ثابتتولید رنگ و مواد شیمیاییمحمد وهابزاده880041178801047425B بهنام اکبری 
فرایند گستر کوهکمواد غذایی (آبلیمو ، خیارشور ، نوشیدنی ها و….)یونس احمدی ٦٦١٢٠٨٢١٦٦١٢٠٨٢١25B  برومند حقیقی بردینه کوهک ، ژیک 
پویا الکترونیک یاران تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات کنترل کیفی صنایع غذایی سید محمد قاسم محمدی71322295688977198825B بهنوش سادات امیر خلیلی Peco
گل زرشک مارگونتولید نوشیدنی و شربت آلاتحمید رضا کرمی٧١٣٧٧٤٢١٥٨ 25B یحیی محمودیمارگون
عمران موج سرخ آراتولید عسلمجتبی ابوالحسنی669048336690487425C مهدی قاسمیمادوتا
بهنود ستاره پارسفرآورده‌های گوشتیستاره آتش زبان7137742339713774234025C فاطمه گرامی 
نوبر نیشابور    25C   
پردیس سازان ایرانیان تواناتولید و بسته بندی عرقیات، نوشیدنی و شربت بر پایه عرقیات گیاهیمحمد حسین رستاخیز قصرالدشتی٧١٣٢٦٠٢١٨٢٧١٣٢٦٠٢١٨٣25C فاطمه رستمی ابوالوردیباجیکا
دنیای طعم سبز سلامتتولید و بسته بندی موادغذایینیما کاظمی8645253768864525376725C وحید پورشفیعیآلباجی
بیریوان شیر اشنویه
تولید فرآورده های لبنیمطلب رشیدی٠٤٤٤٤٤٣٦٥٥٧ – ٠٤٤٤٤٤٣٦٤٨٣٤٤٤٤٤٣٦٤٢٥25C هیوا عثمانیREZHNA  –   SHIRAKSHIR
گل پونه شیراز کهنصنایع غذایی تبدیلی محمدحسن سمیعی پور7137730225713773023125C زهرا تیموریانگل پونه
دانش و صنعت سپنتاکره بادام زمینی-کره آفتابگردان-کره بادام درختی- کره پستهفرزین صفرزاده ملکی٠٢١٢٢٦٢٢٧١٤٠٢١٨٩٧٧٥٩٩٤25C سروش قدس 
لبنیات گلا آمللبنیاتاسماعیل خاتمی مقدم٠١١٤٤٢٠٣٣٧٣٠١١٤٤٢٠٣٣٧٣ داخلی ٣25C بهانه نصراله پورگلا
نکو طعام ایرانیانتولید انواع سسسعید اکبری٠٢٦٣٧٣٦١١٢٣٠٢٦٣٧٣٦١١٢٣25C سعید اکبری88
شه گل شرق ایرانیان    25C   
قارچ سفید تک خالتولید کنسرو خورشت و قارچامیر ابراهیم886893718869516925C سعید جوینده 
میراث خاویار کاسپین ایرانیانمحصولات شیلاتی خاویارمحمدحسین طلوعی 264057032640570425C محمد حسین سوارزاده 
مروارید نوتولید محصولات غذاییمرتضی عندلیب٣١٥٢٣٧٣٢٣١٣١٥٢٣٧٣٨٧٤27  پرواز-کیاست
آدلی خرم نوینتولیدکننده انواع کنسرو زیتون و زیتون پروردهمجید یاسری33142918 27 رسول یاسریبهشته
محصولات غذایی اسطورهبسته بندی خشکبارسعید ناظر3133686273313368627427 محمد آقاجان 
گلوتنو    27   
صنایع غذایی پیشتاز رازکتولید و بسته بندی موادغذاییجعفر بدری65747192-86543719727 امید آتش بارانرازک
صنایع غذایی سون     27   
آینده کاوان رایمندتولید نرم افزارسونا اسفندیاری752398978654227 شریفه روحانیان 
مهد کالاتولید سس و جاشنیحسین شیخ زاده1144203878114420388027 حسین آبروییرافانو
 ستاره نامدار آدلیمواد غذایی  مرتضی کمالی٤٤٣١٠١٠٠٤٣٨٥٦٨٣٨27 مهران شریلوروچی
اروم سام تجارتواردات و تولید انواع کمپوت روغن نوشیدنیمجتبی سامعی خامنه55165822-35580448127 مرتضی سامعی خامنه 
بسته بندی قهوه فوری ورتوبسته‌بندی هات چاکلت، کاپوچینو، کافی میکس با شکر و بدون شکر در لیوان عایقعلیرضا مبارکی٢٦٣٢٢١١٠٦٥٤٤٠٥٨٣٤٢27 نگین عیوبیورتو
فراورده های طبیعی گیاهی هومه عرقیات گیاهی  ٢٨٣٥٥٢٢٤٨٨ 27 زهرا عباسی 
آری کندی عسل طبیعی سبلان تولید،بسته بندی ،توزیع ، عسل طبیعی سبلان و شربت هایی گیاهی طرلان ضیاءپور ٠٤٥٣٣١٠٢٢٠٤_٥٢١٤٤٠٨٧٩٣١27 رضا نجف زاده  
صنایع غذایی سولارتولید کننده انواع شیره میوه جات و رب گوجه و فرآورده های کنجدیآرش سکندری۸۱۳۴۳۱۹۸۸۷ 27  سولار – شرزه
رام صنعت دانیالخدمات چاپ و بسته‌بندی، پاکت‌سازی، انواع پاکت‌های زیپ‌دار، فلت باتم و ساید گاست، تولید گوشت گیاهیمهسا عسگری5832317745-46 27 دانیال شمسیان 
بهار آرام مواد غذایی مرندی 223963008977133927   
نوژان گستران ایرانیانتولید نودل و رشتهحمیدرضا سبحانی31387892031387892127 فردین صفریدن
همکاران سیستم تولید کننده راهکار های مالی و حسابداری برای صنعت غذایی مهدی امیری 833820018338200227 میثم کثیری  
مجتمع صنایع شیلاتی بریستولید کنسرو ماهی آرش عسگری88914087-928890324227 دنیا معروفی 
صنایع غذایی مایلی ملکی – نازلیتولید لواشک آلوچهابراهیم مایلی ملکی4142485410-13414248541127 فرزانه حسن زادهنازلی
توسن پخش ستاره کیشتولید انواع نوشیدنی علی اصغر فیاض 5138468320513840358027 مهدی یاسمنی  
آسیاشورتولید انواع مربا، ترشیجات، شورجات، آبلیمو، رب، سس و …داود محمدیان 4134328910413432853927 جمال اسد زاده  
آتیس تجارت سلامتمحصولات کنجدیحامد نیک بین223680342214726727 میلاد حسین زادهبیسفود
فراز کاویانطراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی پرده هوا، دوش هوا، هواساز و اتاق تمیزطهمورث افضلی220724462207244727   
عظیم کشاورز جهانی بسته بندی انواع زیتون شور و روغن زیتون عظیم کشاورزجهانی 2833616851-4283361685127 حسین آبرویی قزل رود 
صنایع غذایی مهرشهر – مهرانتولید خلال سبزیجات برگی و غیر برگیمجید سیار2633409013263340747527 مارال سیارسرد و تازه
صنایع غذایی کشت چینتولید و بسته بندی مربا و عسلنادر بیک محمدزاده2644525232264452523327 حسن بیک محمدزاده 
گروه نرم افزاری کارا سیستم نرم افزار توزیع و پخش مویررامین صالحی٧٢٤٥٩٨٩٧٧٩٢٢٩27 افسانه ایرانپور مبارکهکارا/نت
عسل درنیکعسلحمید جواهری3157765111315776511027 ساعی  
 به یک شیرازتولید رب و خیارشورمحمدعلی صفایی7143475111-12714347582727 مهدی صفایی 
زرین گلاستولید ظروف شیشه بسته یندی موادغذایی بطر و جارعباس بیک زاده3142290772314229064127 محسن چاووشی 
بهین صنعت جیتولید مواد غذایی(سالاد.ساندویج و..)مهرداد منتظری66782396 27 حمیدرضا فصیحشامانا
گروه نرم افزاری پروشاتولید نرم افزارایمان نیک نژاد22884715-168977351331A ایمان نیک نژادPOS
گیاهان سبز زندگیداروی گیاهی چای دمنوشفرانک مافی22020351-42202035331A جمال الدین جلالی 
کشت و صنعت پنج گل پروانتولید نوشیدنی سبزیجات منجمد حبوباتعلی سلیمیان565307105653066731A حمیدرضا انصاری 
نیک مهر عمرانی    31A   
سپاهان حلبتولید انواع ظروف فلزی بسته بندیمهدی پورعزیزی٣١٤٢٢٩٠٦٦١٣١٤٢٢٩٠٦٦٠31A محمد مهدی منتظری 
گروه صنعتی لیناغلات حجیم شدهسعید فرجی فرد253178253334619231A نفیسه خلیلیلینا/الینا/الی/یوشیتا
صادراتی میوه ی خشک پارس   تولید و درجه بندی بسته بندی و فراوری خرما و خشکبار امیررضا ایدی ٦١٥٣٢٥٨٤٣٤٢١٧٤٨٨١31B محیا سلیمیطرلان
پارس یوتاب ایرانیانتولید پودر سوخاری پودر کیک بتر تمپوراسعید منفرد7137744262 31B مهلا مفید 
 فرداد پخت کویر یزدتولید چیپس ذرت و نان ترتیلامحمد رضا جبروتی٣٥٣٧٢٧٢٨٥١ 31B امین حسین مروستیمکسیلا-Mexilla
جام زرین فیروزتولید مواد غذاییمحمد خمسه٠٢٦٣٧٧٧٦٥١١٠٢٦٣٧٧٧٤١٥٦31B علیرضا کلیچیترانه
 صنایع غذایی بکرانه دانه آوشروغن کنجد فرابکر، کنجد بوجاری شده با خلوص 99/9%روح الله حاتم پور٣٧٢٧٥٨٣٣-٠٣٥   ٣٧٢٧٥٨٣٦-٠٣٥٣٧٢٧٥٨٣٤-٠٣٥31B حمید رضا حاتم پوربنه بن – Benne Bon
شهد آوران مهریزان-کیوکیوبسته های جایزه دار عروسکیعلی غفارزاده773699207706695531B مهرداد غفارزادهکیو کیو
بهروزان بهروز ماکارون(محصولات غذایی شهروند)تولیدکننده انواع رشته(سوپی وپلویی)پودرکتلت,پودرسوخاری,پودرژله,پودرکیک,سویا,انواع جو,چایی,حبوبات و…عباداله بهادری٦-٧٦٢٢٩٥٩٥٧٦٢٢٩٥٩٥31B  شهروند
جهرم بهین آسا هادی اسداله پور٧١٥٤٤٨٤٤٤٨٧١٥٤٤٨٤٥٥١31B مرتضی صادقیدرویش-سزار-هدهد
آریاشور هگمتانهشوری ترشی ربحسین ترکمن8134374505-6813437453531B حسن ترکمنآفاق
نشاسته خوشه فارستولید نشاسته و گلوتنابراهیم کشتکاران7137398181713738911931B علی عربیرخشنده
آرین توف پاسارگادارائه خدمات بازرسی فنی آموزشی و صدور گواهینامهعلی پورباقر224253032680039531B نیلوفر نبوی 
داده کاوان پیشرو ایده ورانگرتولید نرم افزارآرمان فضلی871348977460431B مجید حجتی 
مانیاد سپهر پارسیانتولید انواع روغن های خوراکیسعید شاهسوند٣١٣٣٨٦٣٤٤٠٣١٣٣٨٦٣٤٣٩31B محمد رضا شاهسوندمانیاد  –  Maniad
اروم همای سعادتتولیدی بسته بندی قلک جایزه دارنسیم شهنازی4433436690443347832731B مرتضی سعادتتوپولی ها
تولیدی و بسته بندی مواد غذایی ناردین تاکستانمواد غذایی (انواع آرد سوخاری)علی اکبر لبیبی٢٨٣٤٥٣٤٨٧٧٢٨٣٤٥٣٢٣٨٢31B سورنا لبیبی222
 طعم آوران طبیعتتولید فرآورده های کنجد ، زیتون ، ذرت – ساخت دستگاه های روغن کشی حسن کریمی023325118800233251188331B حسن کریمیکامجد
مشاورین برگزیده نرم افزارتولید نرم افزارامید رکاب ساز43302 31B رضا موسوی دوستبرنا/مبنا
زرین نام اصفهانصنایع غذایی (تولید کننده انواع ویفر،بیسکوئیت،ماکارونی،ورمیشل،لازانیا،رشته آش،رشته پلو،پودرکیک و پودرسوخاری)محمد سپهری شجاعی٧-٣٣٨٠٢٤٢٦-٠٣١٣٣٨٠٢٤٢٨-٠٣١31B محمدرسول گرمرودیShahang , Kardinal
آذر یشیل یورتتولید پودر غذاییابراهیم جعفری4134329053413432905431B طناز باباییان 
مهرگان پخش حافظفروش و پخش محصولات مزمز (راکی)محمود خداداد حسینی٧١٧٥٢٢٨٣٧١٧٥٢٢٩٦31B احسان منشیراکی Rocky
صنایع غذایی و بسته بندی عسل دخت شهدتولید و فرآوری انواع قهوه و پودرهای نوشیدنیحامد موثق748821017488210231B ابوذر امیناییبن مانو
ترش افروز پاکفرآوری آلوچه و لواشک و تافی‌های میوه‌ای   31B   
آناگروه تابانتولید و بسته بندی آجیل و مغز های طعم دارجلال حاجی پور کندرود4136305383413630538331B آرمان خدنگان 
رویال شهد دریانعسلمحمدعلی فریب663882366281731B امید نوروزپورآریبال
صنایع غذایی مهرروزرب سس چایفاطمه قاسمی2536225745253622574431B علی رمضانیمهرانه
ترش کام مرند     31B   
آرد آذین نشاستهتولید کننده فرآورده های نشاسته، گلوکز و گلوتنعبدالصمد جعفرپیشه٠٣١٣٨٧٨٨٣٣٤-٧٠٣١٣٨٧٨٨٣٣٤-٧31B صادق جعفرپیشهجعفرپیشه
قهوه آرامفراوری و بسته بندی قهوه و کاکائوئوادوین میرزاییان884927518849275131B شهداد هدایتیان 
مجتمع صنایع غذایی ٧٧٧تولیدی شهرام مجتبی مرتضوی ٣٦٤٢٩٥٣٢٣٦٤٢٨٦٠٦31B امیر رضا گیلانی  
طلای ناب کوروش    31B   
نشاسته سازی محمد مهدی رحیمی – نشاسته آداکتولید نشاسته گلوتن گرانولمحمد مهدی رحیمی7136358414713635921931B حمیدرضا طالبان فردآداک
پک تینتولیدکننده انواع کره بادام زمینی، کره کنجد، کره پسته و کره فندق و انواع پوره میوه و سبزی برای کودکانعبدالرضا علیزاده انارکی3133691250313369125431B3.135E+09اکرم سادات حسینیپرارین
تولید و بازرگانی لپ لپمحصولات جایزه دارمحمدرضا رئوفی2634760971-3263476097031B محسن حاج عابدینلپ لپ
یکتا پروتئین پارستولید غذاهای امادهسمیه مرادیان٣٦٤٢٧١٥٠٣٦٤٢٧١٢٥31B علی عبادالهیوجیتا
کشت و صنعت گنابادتولید گلوگز نشاسته گلوتن زعفران خشکبارعلی پاکدامن88980609-118898061231B محمد رحیمیسفید برفی
      صنــایــــع غـــذایــــی بــرادران ممــی زادهتــــولـــیــــد کـــنــنــده انـــواع بـــیــســکــویــت،ویـــفــر،مــیــشــکـــا            عمران ممی زاده٥٦٨٧٩٢٩٦٥٦٨٧٩٢٠٥31B محسن میرزا حسینیشیرین گفتار -بابو 
زرین خوشه وطنتولید مواد غذایی ابولفضل ٨٨٣٦٨٨٣٢ 31B حسینی 
صنایع غذایی شکوه نور خراسانتولید حلوا شکری و فراورده یخیمحمد بهادر5132454232513245423331B علی رجب زادهبیدک/4000
توسعه بازار دماوندپخش و فروشرضا سمیع زاده٥٨٦-٤١٦٢٤٠٠٠٨٨٢٠٧٢٨٩31B علیرضا امجدیفوودلند
نشاسته ممتاز فرادانهتولیدکننده انواع نشاسته خوراکی و صنعتی و گلوتنمحسن کشتکاران7136266260713626626531B شهرام صارمیفرادانه
کشت وصنعت پودینه نقش جهان تولید  چیپس سیب زمینی  عمل آوری شده  و پیاز سرخ  شده مهران  مهرابیان ٣١٤٥٤٨٧٧٩٨٣١٤٥٤٨٨٧٨٦31B علی رشیدی آرمک
صنایع غذایی توسعه شهد توتیاتولید انواع بیسکویت – تافی – آبنباتهاشم موسوی٨٨٨٠٩٠٨١/٣٨٨٨٠٩٠٨٠31B شبنم زندیتوتیا -فاون
سرزمین رویای شیرین لیوتولید انواع شکلات وفرآورده های کاکائوییجلال خدامی٣٦٤٢٥٧٤٦٣٦٤٢٥٧٤٥31B کاشانیلیو
نیل پر-صنایع غذایی نیلوکیک کلوچهلیلا رسولی 46831059-634682907331B حسن زینالی 
عطرینه سازیباواردکننده و تولیدکننده مواد اولیه صنایع غذایی و تولیدکننده ضدعفونی‌کنندهبهاءالدین سادات طهرانی٠٢١٢٤٥٠٧٠٠٠٠٢١٢٤٥٠٧١١١35 آرش مهماندوست 
نشاسته خوشهتولید نشاسته و گلوتنمحمدتقی کشتکاران7137387851 35 علی محمد کشتکارانرخشنده
فرآوری افشره گلبرگتولید بسته بندی دمنوش غلات صبحانه میوه و سبزیجات خشکمحمد مهدی توکلی26453339416612835635 مهدی ناردی فرشفا گلبرگ
میشو پلاستیک کوهسارانبستنی و دوغعلیرضا طالبی کندری2634760615263476061635 محمدرضا طالبیدورال
لبن پودر پارسیانتولید کننده استابلایزر و امولسیفایرعلی مهدوی٤٤٤٢٠٣٦٠٤٤٤٢٦٣٦١35 امیرحسین مهدویلبن پودر پارسیان
زرفروکتوز    35   
بسته سازان آذرتولید کیسهمحمد رضا ساعت ساز ٤١٣٤٢١٩٤٧١٤١٣٤٢١٩٤٧٠35   
نشاسته البرزتولید نشاستهسوگل افشاری2633324064263332406635 محمود دریس 
پیمان پخش غروبپنیر پیتزا وخامه قنادیاصلان پزشکی٨٦٣٥٤٦٩٠٣٥٨٦٣٥٤٦٩٠٣٦35 پیمان پزشکی 
کشت و صنعت جوین –  کارخانه اسید سیتریکتولید اسید سیتریک خوراکیمحمد حسینی5145293528514529330035 علی بیسجردی 
خمیر مایه و الکل رازیغذایی داروییعلی احتشامی88673811-3 35 سمیه صیدی 
محصولات غذایی ارگانیک سوژینتولید کننده عسل طبیعی – ارده – شیرهمجتبی تیموری٣١٣٢٣٣٧٩٥٦ 35 کیهان بهادرسوژین
گندم شادپودر جوانه گندم و جومهدی مهرانی٥١٣٢٥٤٥٣٣٤٠ 35 حسین مهرانی  
شهدينه آرانتوليدكننده نشاسته، گلوكز و گلوتنمحمد تقي نقوي٩-٣٥٧٢١٧٥٥-٠٣١٣٥٧٢١٧٦٠-٠٣١35 فرزاد قوشي 
هاگسانتولید نوشابه گازدار و طعم دهندهمحمد آقایی888141998880774535 مرتضی میری 
آمای جهان گستر یکتاماکارونی، سویا، حبوباتناصر مصطفوی884324598847490835 احمد پاکزادساوین
توسعه بن دا فرآورتولید آنزیم و محصولات بیولوژیکناصر خلج430168803382435 میثم میرباقریآوینا
رهپویان شمیم ایرانیانتولیدی(طعم دهنده.استابلایزر.سس)مونا احمدیار229115354385117135 هانیه حدادیآنجل
بانک ملی جلبک ایران مواد اولیه صنایع غذایی دکتر امید توکلی 889617638978526135 علی خلیلی اسپیرو 
پرچین سبز تولیدیایمان اکرمیان آرانی٢٥٩١٧٥٨٢٢٥٩١٧٥٨٣35 خانم غلامیmaltiran, diamalta, diamalteria, cosmos
نگین خوراک پارستهیه ، تولید ، توزیع و فروش انواع مواد اولیه و افزودنی های غذایی، انواع ادویه جات و چاشنی های مصرفی صنایع غذایی، انواع خامه قنادی محصولات قنادی ،لبنی ، گوشتی- مشاوره خطوط تولید و فرمولاسیون صنایع غذایی و مشاوره سیستم های تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی محسن ضیائیان یزدی نژاد٤٤٣٣٧٤٧٠٤٤٣٣٧٤٧١35 زهره قاسمی حصار تالانک
صنایع غذایی بانه عرفان     35   
اکسیر طعم اریا    35   
انجمن مدیران کنترل کیفی و مسئولین فنی صنایع استان لرستان     38   
تدارک برودتتولید انواع دستگاههای یخساز و تجهیزات برودتیحسینی٦٥٥٨٤٥٢٥٨٨٠٢٦٥٦٠38   
 ماشینهای بسته بندی اصفهان پکطراحی و ساخت تخصصی خطوط و ماشین آلات بسته بندی نهاییمهران اخوان حریری٠٣١٣٥٧٢٣٨٣٨٠٣١٣٥٧٢٣٨٤١38 امین حسین زاده 
علم و فناوری سوبار(مطسا)تولید ماشین آلات چاپ صنعتیسعیده نخجوانی آریا٧٧٦٣٨٧٧٢٧٧٦٣٨٧٧٣38 حامد شکوربین 
ازن آبتولید دستگاه تصفیهمحمد دانشور66594634-66642703138 کبری عیسی پورازنیکا
گروه صنعتی استیل سازه شرق ساخت اتاق پخت سید مهدی سالکی 5136779131513677913038   
شهرک های صنعتی خراسان رضوی مسعود مهدی زاده مقدم  38   
صنایع برودتی نظریان     38   
روژين صنعت ستاره پارسيانساخت دستگاه‌های صنایع غذاییصادق پوركسرايي٥٦٨٦٥١٥٦،٧٥٦٨٦٥١٥٦38 اكرم مشهورى 
فرزان قطعه سپاهانسازنده ماشین آلات پروتئینیقدرت اله میرزایی3146412505-9314641251038 عبداله فتحی 
ماشین سازی بشارت پرچمی سازنده ی دستگاه های مواد غذایی (گوشتی )بشارت پرچمی668051446679689538 سولماز فتح الهی  
فنی مهندسی طرسام-سیان تجارتماشین الات بسته بندیمحمد شیرزاده2633537846 38 هاشم حسن ابادی 
کوشش گران خزرماشین الات صنایع غذاییجابر ربانی468151634680282538   
ماشین سازان وانا پرسخط تولید قوطیآرا پیرعلی762130607621403038 پیرعلی 
دانش بنیان مخزن فولاد رافعتولید دیگ بخارعلی اصغر رحمانی114436 38 فاطمه نعیمیدابو صنعت
 الکترواستیل تولید انواع یخچال فریزرهای صنعتی و خانگی نوفراست، انواع سردخانه ثابت و متحرک، کانکس، آبسردکن، شیرسردکن، ساندویچ پنلمجید محمدزاده طبسی٤-٣٢٢٥٥٥٠١-٠٥١٣٢٢٥٥٥٠٧-٠٥١3888728545میرحمید صدیقی نیا 
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیشساخت قطعات پلیمریحسین یاقوتی665153836651034638 رسول عبدالهی 
دمیرچی     38   
صنایع برودتی شمستولید دستگاه بستنی ساز محمدعلی شمس زاده2177968482217796848138 داود محمودپور 
دنیای سبز مدرن     38   
آریا پوپک ماشینساخت دستگاه بسته بندی مهرداد مداحی448245534482455738  آریاپک
صنایع برودتی پارس گلصنایع برودتی و یخچال سازیفتح اله پوستینی774772367716830738   
رهنمون صنعتماشین الات صنایع بسته بندیمحمد توفیقی زواره88950538-98896248938 فریده اکبری 
به بان فارمد لوتوستولید کننده ضدعفونی و آنتی سپتیکمهدی شاهمرادی66581294-56658129238 رامین طایفه 
تدبیر اندیشه فراسانساخت و تولید ماشین آلات بسته بندی صنایع غذایی و نوشیدنی مرتضی دوخائی 665935256642827538 علیرضا زیبایی فرFarasun
پيشرفت پخت سحرتوليدكننده انواع ماشين آلات پخت نان صنعتي و شيرينيآرش حاجي عليلو٢٢٦٧٤٥٦٥٢٢٢٠٥٠٩٢38 محمدرضا اصغرزاده 
شیردستگاه     38   
پوشش تهران نوید     38   
مروارید صنعت استیل سبلانتولید ماشین الات غذایی و لبنیهاشم موثق4533645908 38 سمیه مرادزاده 
مبدل سازان آرتاویلتولید ماشین آلات صنایع غذاییپرویز دورانزان٤٥٣٣٨٧٣٤٢٦٥٤٣٣٨٧٣٠٠٩38 علی دورانزانمبدل سازان
صنایع بسته بندی گواتر کنترل پارستولید ماشین آلات بسته بندیعلی نیک بخت٢١٨٨٦١٩٥٢٣٢١٨٨٦١٠٤٧٠40-40A محسن حرآبادی فراهانی  
کربال تجهیزسیستم بارکد اصالت و اتوماسیون انبار احمدرضا متولی باشی٢٦٦٠٤٢٤٨٢٦٦٠٨٢٨١40-40A رضا شربتی 
ماشین سازی خرمساخت دستگاه های بسته بندیمحمد خرم باغچه باز ٠٢٦٣٤٧٦٣٠٤٤٠٢١٨٩٧٨٧٠٩٧40-40A فرشته قربانی  
کیمیا کشت تهرانتولید،خرید و فروش ماشین آلات بسته بندی صنایع آشامیدنی و استابلایزر صنایع غذاییرضا پوررضا٤-٠٢٦٤٥٣٩٧٠٠٣٢٦٤٥٣٩٧٢٦٧40-40A شهرزاد علیمرادی کاشانکیکیمیا  – کیموژل
پمپیارتولید انواع پمپ انتقال موادغذاییسالومه قاسمی51371311338977457740-40A رضا قاسمی 
ماشین سازی روشنماشین‌آلات و مخازن مواد غذایی، متخصص در زمینه خطوط تولید دانه‌های روغنیعباس بهرامی پور65683471 40-40A فرزام فتح الهی راد 
مازندفیلسازنده دستگاه‌های پرکن و بسته‌بندیرضارقیمی١١٤٢١٧٦٠٠١١١٤٢١٧٦٠٠٤40-40A   
پیشران پارت پایا     40-40A   
گشتا صنعت مشهدتولید کننده دستگاههای بسته بندی ، شرینک پک ، تاریخزن ، پرده هوا محمدبهادری٢٣-٠٥١٣٦٥١٣٧٢٠٥١٣٦٥١٣٨٤٤40-40A علی بهادری 
بسته بندی شادمهرتولید دستگاههای بسته بندیاکبر سبزی٥٦٤٥٦٢٠١٥٦٤٥٦٢٠٦40-40A مریم عسکری 
ماشین سازی ارمساخت ماشین آلات بسته بندیاسرافیل قصابی2634711539263471155940-40A افشین قصابی 
ماشین سازی خرمساخت دستگاه های بسته بندیمحمد خرم باغچه باز ٠٢٦٣٤٧٦٣٠٤٤٠٢١٨٩٧٨٧٠٩٧40-40A فرشته قربانی  
کاوش صنعت طراح و سازنده دستگاه‌های بسته‌بندی پودری و توزین‌دار، کیسه پرکن، شیرینگ، خط پاکسازی حبوبات و …سجاد کریم الهی654645866546458540-40A زهرا کریم الهی 
ریخته گری دقیق صنعت گسترتولید انواع قطعات ریخته گریپرهام بنی عامریان8334733547833473362440-40A پرنیان بنی عامریان 
ماشین سازی پیام صنعتساخت ماشین الات بسته بندیفرهاد کردراری46858900 40-40A محمدجواد حیدری 
ماشین سازی ایران پک – رحمانیطراح و سازنده ماشین‌آلات خطوط اتومات بسته‌بندی 5136780749513678079440-40A علیرضا رحمانی 
البرز استیل تولید و تامین اتصالات و لوله و میلگرد ، ورق  و پروفیل استنلس استیلعلیرضا بیگدلی02166392801-20216639281540-40A فرزانه عباسپور 
خدمات فنی و مهندسی هوا صنعت تهرانسیستم های تهویه ویژه صنایع غذایی (هواساز، کانلهای پخش هوای ضد باکتری پارچه ای و فلزی)فرهاد بازدیدی تهرانی ٢٢٦٦٠٢٩٤٢٢٦٦٠٢٩٦40-40A مهرداد مهرام فر 
ماشین ساز قدس عباسیساخت دستگاه آلات بسته بندی نوشیدنی ها داوود عباسی ٤٦٨٦١١١٤ 40-40A رویا محمدی  
آرمان صنعت افزارساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی مایعات و انواع دستگاه‌های لیبل‌زن مخصوص آشامیدنی‌ها و لبنیاتامید میر قاسمی ٧٧٩١٧٠٨٥7791708540-40A   
ماشین سازی عینیانتولیدکننده انواع ماشین‌آلات پرکن و بسته‌بندی مواد غذاییعلی رضا عینیان٢٦٣٤٧١٣٥٨٤٢٦٣٤٧٢٢٨٥١40-40A   
فرا صنعت جدارتولید کننده انواع ساندویج پانلهای سقفی و دیواری و داکتهای فوق سبک هوا رسانی و تولید کننده انواع مبدل های صفحه ای واشردار و جوشیمنوچهر بهرامی نژاد٢٢٣٧٣٣٣٧٢٢٣٥٨٥٥٩40-40A سعیده سراججدار پانل
سنگان صنعتطراحی، تولید و تعمیر سیستم‌های اندازه‌گیری فشار و دما، شیرآلات، ابزار دقیق و اتصالات صنعتیحسین معصومی٥٦٢٣٠٤٢٠٥٦٢٣٠٤٤٠40-40A حامد محبی 
سپند تهویهتولید کننده سیستم های تهویه مطبوعوحیدبلوطی٥٦٣٩٣٦٩٥٥٦٣٩٣٦٩٨40-40A سارامرزبانسپند تهویه
ویژن پیکچاپگرصنعتیمهران قطبی راوندی٨٨٤٣٥١٢٤٨٨٤٠٠٣٩٥40-40A لیلا کریمی 
ماشین سازی کوپاسولساخت دستگاه های بسته بندییوسف واقف552553805527077640-40A احمد واقفکوپا سول
تولیدی بازرگانی استیل پاسارگادلوله.ورق.اتصالات.شیر آلات.پمپ دارویی نفت پتروشیمیمهدی باریک بین663920396639204040-40A   
سرآمد میثاق پارس (ژانر) سازنده ماشین الات  بسته بندی صنایع غذایی، شیمیایی بهداشتی و دارویییداله اسمعیل لو       ٥٦٢٣٣٥٥٣-٥٦٢٣٢٥٥٣-٥٦٢٣٣٨٧٦-٠٢١٥٦٢٣٣٥٥٨40-40A مطهره برازنده ژانر
بهپو فناوری نوینطراحی و ساخت ماشین الات بسته بندیمحمدجواد مرتضوی404404334044043440-40A   
صنایع ماشین سازی تک نوینطراح و سازنده خطوط بسته بندیحمید بدرلو46864614686391740-40A زینب جلوخانی 
استیل ماشین سبلانمشاوره، طراحی، تولید، ساخت و نصب ماشین‌آلات صنایع غذایی، لبنی، آبمیوه، آبمعدنی و گیاهان داروییحسن اسدی١٥-٣٣٨٧٣٦١٤-٠٤٥٣٣٨٧٣٧٩١-٠٤٥40-40A حسن اسدی 
صنعت سازان نام آورسازنده ماشین الات بسته بندی امیررضا کافی667381226673836040-40A حبیب سپاسی مقدم 
بهناب سازانساخت ماشین الات موادغذاییولی اله لشنی زند46866674687505740-40A صفر آقایی پور 
کار صنعت کادوسطراحی و ساخت ماشین الات بسته بندیجمشید مهجوری46865209 40-40A فرشید مهجوری 
کوشا صنعت دقیق ماناسازنده ماشین الات بسته بندیهادی اقاپور656115226561152141-41B مژده باقری 
صنعت کاران متحدطراح،سازنده و صادرکننده ماشین آلات فرآوری وبسته بندی مواد غذاییداود اسفندیاری٥-٠٢٦٤٤٥٢٦٦٠١٠٢٦٤٤٥٢٦٦٠٥41-41B بهروز سعادتیskm
گروه صنعتی پارسا ساز تولید قطعات و تجهیزات خطوط تولید صنایع غذاییبابک صرامی٣١٣٢٣٧٤٥١٩ 41-41B   
آتی صنعت پیشگامتولید کننده نوارهای مدولار پلاستیکی، بالابر،نوارهای نقاله،اسپیرال و تونل پاستوریزاتوراسداله توکلی٠٥١٣٥٤١١٩٣٦-٧٥١٣٥٤١١٩٣٨41-41B   
سوپیشیطراحی و اجرای سیستم‌های ردیابی محصول، طرح اصالت، سیستم توزین در حال حرکت، لیبل چسبان، رول پیچ، کارت کش، نوار نقاله و سیستم کدگذار تخم مرغمرتضی سیف228426862284790241-41B بهروز طالب پور 
شفاف شیمی پلاستتولید پریفرم درب بطریمحمد مهدی زاده840374008403253641-41B مژگان شبیری 
افشان صنعت آوران نوینجت پرینتر(چاپگر صنعتی)نیما دواچی٦٢٨٣٧٠٠٠٦٢٨٣٧٠٠٠41-41B بهادر درخشانی نیا 
هواسانتجهیزات اتوماسیون و هوای فشردهباقر شریف زاده4134201423-7413420252441-41B ناصر آروین 
ماشین سازی آرشسازنده ماشین آلات و مخازن لبنی و بستنیامیر آقایاری668008416679185441-41B آرش آقایاری 
فنی مهندسی اندیشه محور گستر اصفهانجت پرینترمحمد امساکی3195011509 41-41B سرور سرمندامگا
قطعات پیش ساخته فلزی کیانتولید کننده ساندویچ پانل ،کانکس و فضاهای پیش ساختهرامین اختراعی صنائی٢٣٥٢٢٥٢٢٢٢٢٣٣٦٨١41-41B جعفر ذاکری 
 ره آورد ساعی     مبدلهای حرارتی صفحه ای، پاستورایزر،قطعات لاستیکی صنایع شیمیایی وغذایی، مخازن و راکتورهای استنلس استیل   مسعود مدرسی664960348977428541-41B88241273منصوره خواجه پور 
ماشین سازی عدیلیماشین‌آلات بسته‌بندی پیلوپکعلی عدیلی3135721565313572410441-41B امید عدیلی 
ماشین سازی مسائلی – علی مسائلیدستگاه بسته بندیعلی مسائلی031357230060313572300741-41B محسن مسائلی 
ماشین سازی نامجوطراحی ، تولید و راه اندازی ماشین آلات صنایع غذاییخلیل نامجو٥١٣٢٦٧٣١٠٠٥١٣٢٦٧٣٧41-41B5.133E+09نرجس محسن نیانامجو
 برزین صنعت کوشاسازنده دستگاه های بادکن پتعلیرضا آذربرزین٤٦٨٠١٠١٨٤٦٨٠١٨٦٩41-41B مبارکه سرگزی 
ماشین سازی پی ریزان صنعت(محمدرضا اکرمی خالدی)تولید انواع دستگاه‌های بسته‌بندی مواد غذایی پودری، گرانول، حجمی و ساشه، خط کامل حبوبات، انواع نوار نقاله و بالابرمحمدرضا اکرمی خالدی٥٦٨٧٩٦٤١٥٦٨٧٩٦٤٢41-41B امیرحسین کاشفی پور   
ماشین سازی گردونیساخت و اجرای خط تولید کنسرو غیرگوشتی، مربا، خیارشور، ترشی و …ابراهیم گردونی5136513061513651305941-41B رحمان گردونی 
کاراپرس – عصارهدستگاههای روغن کشی ، ارده گیری ، کره بادام زمینی ، آسیاب ادویهمهدی ابراهیمی٢٢١٤٢٣٣٦٤٤٠٠٤٩٦٩41-41B  کاراپرس
آرین کارپکماشین آلات سورتینگ و چسب زن کارتنناصر توفیقی669164156691641641-41B ناصر توفیقی  
هوای فشرده تبریزتولید کننده انواع کمپرسور صنعتی اسکرو٬ پیستونی و تجهیزات جانبیمهدی ظهوری وش آذری٨-٣٢٤٥٩٤٩٦-٠٤١٣٢٤٥٩٤٩٦-٠٤١41-41B   
صنایع غذایی نیری ارگانیک یزدانواع فرآورده های کنجد .تولید انبوه روغن های خام گیاهی-خشکبار-ساخت دستگاه های روغن کشی.کره گیر و دستگاه های مرتبطرضا دهقان نیری٢٢٧١٧٤٣٧٢٢٧١٧٤٩٨41-41B22717402محمد حسین ابدامنیری
پارسا صنعت البرزطراح و سازنده ماشین‌آلات بسته‌بندی، انواع شیرینک پک، پرکن مایعات، میکسر و مخزن حسین مولایی٢٨٣٢٨٨٤١١٩٢١٨٩٧٨٢٣٠٢41-41B زینب بهزادی 
صنایع ماشین سازی امیدی کارن لاهیجماشین الات صنایع غذاییفرهاد جمال امیدی1342420083-5134242008241-41B شبنم بشر دوست 
صنایع هوای فشرده پارستولید تجهیزات مدارهای نیوماتیک و اتوماسیونمحسن عبدالکریمی46802020 41-41B مسعود عبدالکریمی 
البرز ماشین کرجساخت ماشین‌آلات صنایع غذایی، انواع دستگاه بسته‌بندی و انواع خشک‌کننعمت شهبازی٢٦٣٤٧٢٢٩٠٢٢٦٣٤٧٢٢٩٠٣41-41B خانم ادیبی  
استیل پایتخت آروینتولیدی-بازرگانیامیربیگدلی667940036679368741-41B هدیه مقدادی 
پیشتاز کلیپ ایرانماشین‌آلات بسته‌بندی و توزین و پرکن صنایع غذایی و گوشتحمید طلایی552454365525237941-41B   
گشتا صنعت اصفهانتولید دستگاه بسته بندی و تاریخ زنعلیرضا جوانمرد3133878681313387868341-41B   
فرآیند پژوه پارسطراحی و ساخت ماشین‌آلات صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، انواع خشک‌کن‌های صنعتی بالاخص اسپری درایر، اسپین فلش درایر، روتاری درایر، اواپراتور، راکتورهای شیمیایی، میکسرهای مایعات و پودر، آسیاب، فیلتر پرس، بگ فیلتر و سیستم‌های انتقال مواد و فلیکرپرویز خیراندیش ارمکی٥٦٤٦٤٠٤٢٥٦٤٦٤٠٤٤41-41B پرویز خیراندیش ارمکی 
پارس فن آوران رادینتولید پمپ ها و مهندسی معکوسحسین بهشتی664091646617509941-41B زهرا حیدری 
کنترلهای صنعتی کاداتوماسیون صنعتی و سیستم های کامپاندینگ و تجهیزات پیشرفته انتقال مواد و توزین دقیق داریوش میرسعیدی٦٦٩٢٠٨٣٢ 41-41B یاشار قالیچه چیانکاد فریم
تسمه های صنعتی پیوندتولیدکننده انواع تسمه‌های صنعتی و پارچه و توری نسوز و خدمات وابستهبهزاد بیات منش٦٦٩٣٧٥٧٣٤٣٨٥٢٦٥٦41-41B مرتضی فتح الله زاده 
کنترل سیستم خاورمیانهابزار دقیق و اتوماسیون صنعتیوهاب سلگی٤٤٢٦٣٠٢٦٤٤٢٦١٠٦٢41-41B سودابه غلامیپریسماتک
دقیق کنترلتولید سنسورعادل غفار زاده4134442528413440853341-41B   
نوش صنعت صباسازنده ی دستگاه هموژنایزر داود بختیاری٥٦٥٧٥٠٣٠٥٦٥٧٧٤١٦41-41B  ماشین سازی نوش آرا       
 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تحقیقات با هدف رفع مشکلات در صنایع غذائی و دوره های کوتاه مدت آموزشیفریبرز عباسی٢٦٣٢٧٠٥٢٤٢٢٦٣٢٧٠٦٢٧٧41-41B کاووس رشمه کریم 
مهد ماشینماشین آلات بسته بندیعلیرضا فولادی2636612607263661201341-41B حسین فولادی 
آماج توسعه پایامکانیکال سیل.تیغه گرافیتیفرزام یوسف نژاد889303818892917841-41B   
کنترل توزین پند – پندتکتولید سیستم توزینشهرام معتمد74461000 41-41B محسن فانی 
گروه صنعتی پارس گواسسازنده دستگاه روغن گیری از دانه های روغنی – دستگاه کره گیر و ساخت سیلندر و مارپیج  محسن ریاضت٧٦٢١٦٣٨٨٧٦٢١٦٣٨٩41-41B   
بهره ور ماشین البرزطراحی و ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی صنایع غذاییبابک فرد صادق٦-٠٢٨٣٢٢٤٦٢٨٥ 41-41B منیر صفربالی 
صادق علی سعدی مهرآزان عصر پویش- سیمرکوطراح و سازنده خطوط تولید صنایع غذاییصادق علی سعدی468120674688532641-41B   
اوار پلاستتولید هیتر. سشوار صنعتی و تونل شرینکینگناهید چگینی229095832227398941-41B پویا تفرشی 
گلسان شیمی پارس صنایع تولیدی آزوتکتولید سکوبندی آزمایشگاهی هود تجهیزات آزمایشگاهیانوشیروان فرخ روز664397606643976141-41B شبنم فرخ روز 
ماشین سازی عینیان علی رضا عینیان٢٦٣٤٧١٣٥٨٤٢٦٣٤٧٢٢٨٥١41-41B   
 سپند افزار چاپگر صنعتی و لیبلعلی رضیئی2634703029 41-41B  سپندافزار
 کارافنتسمه های مدولار،زنجیره های انتقال مواد و تجهیزات کانوایراحسان کیانی فر5132461358513246136041-41B مهران کیانی فر 
سپهر ماشینطراحی و ساخت ماشین‌آلات صنایع غذایی و شکلات، ارایه‌دهنده دستگاه‌های شکلات‌سازی، بال میل شکلات، کنچ و ریفاینر, ایزوبر, تمپرینگ، دپازیتور, خط تولید آدامس محمد حسین زاده٤٦٨٠٣٧٧١-٤٦٨٩٧٠١١-٠٢١٤٦٨٩٧٠١١41-41B محمد حسین عباسی 
پارس چاپگر اسپاداناجت پرینتراحمدرضا حسین زاده3136259087313265367941-41B مهیار رئیسپارس جت
عام تکاپوساخت ماشین آلات بسته بندیعلی جبرئیلی٢١-٤٦١٣٩٥٢٠-٠٥١ 41-41B مریم هوشیار افتخاری 
توس شکن خراسانتولید آسیاب صنعتی و نیمه صنعتیجواد جذاب5136661689513691165941-41B حسین بالاپور 
ماشین سازی استیل غرب آسیا تولید دستگاه های بسته بندی در ظروف و پوشش های پلاستیکی سعید فاتحی 2832848140-42283284814241-41B سعید فاتحیتری سیلر
صنایع استیل هاشمی – پمپ بارنساخت خطوط کمپوت، رب، کنسرو، مربا و …، ساخت انواع پمپ‌های غلیظ‌کشیحیی هاشمی٠٥١٣٢٦٧٨٠٧٩- ٠٥١٣٦٦٦٤١٤٥٥١٣٢٦٧٧٨٠٧٩41-41B   
فرآیند سازان نوینماشین آلات صنایع شیر و لبنیات و پنیرمحمد محقق دوانی٥٦٤١٧٠٥٥5641731441-41B علی دوانی 
پارس استیلسازنده تجهیزات استیلزارع عابدی76213576762177641-41B   
محمدرضا شاکری – پارس آزیمساخت دستگاه بسته بندیمحمدرضا شاکری887477408874248841-41B   
طراحان نام گستر آسمانطراحی و ساخت ماشین آلات و خطوط صنایع غذاییابراهیم اسماعیلی٤٦٨٣٢٣٩٧٤٦٨٣٠٥٨٨41-41B محمد ربیعیبرشته کردن دانه های آجیلی – خط تولید چیپس سیب زمینی
طاها صنعت رها ساخت ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی دارویی و شیمیای جمال حاصلی ٣٣٢٨٧٨٧٠٣٣٢٨٧٨٨١41-41B حاصلی 
 مهندسی طراحی نیا ماشین پگاه طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذاییمحمدطاهر خلیقی ٣٧٣٠٣٢٠٢_٠٢٦٣٧٣١٠١٦٨_٠٢٦41-41B خلیقی 
رایکا صنعت گستران تورانطراحی وساخت ماشین آلات صنایع غذایی، شیمیایی و داروییمحمد رضا سیدی٥١٣٦٥٨٥٧٧٥٥١٣٦٥٨٥٧٧٤41-41B زهرا معتمد شریعتی 
سخت شیمیتولید دستگاه روغن گیر و ارده گیرناصر شرکت العباسیه31454888531454888641-41B شاهوردیبکردانه سبز اسپادانا
بهین صنعت گستران البرزماشین آلات صنعتی مهران کریمی2832247362 41-41B   
گشتا صنعت تبریزتولید کننده دستگاه های بسته بندی ، شیرینگ پک ، تاریخزن ، انواع دوختبهروز افتخار٤١٣٤٤٧٥٣٢٨۴۱۳۴۴۷۹۹۲۷41-41B مهدی افتخارگشتا صنعت تبریز
استیلاسازنده ماشین آلات آرش جواهری66974469-716646482241-41B فاطمه شکری 
ماشین سازی ژیانیطراح و سازنده انواع ماشین آلات پرکن جعبه، جعبه چسبان و چهار گوشه چسبمهدی ژیانی۰۵۱ _ ۳۶۷۷۵۹۸۶۰۵۱ _ ۳۶۷۷۵۹۸۶41-41B  تیناتوس
حنان صنعت پویا ابوالفضل اصغری ٤٦٨٥٣٢٣٦٤٦٨٦٣٧٦٣41-41B حسین اصغری  
آموزشگاه  ماشین سازی علومیصنایع بسته‌بندیعبدالمجید علومی5136776926-8513677692841-41B   
صنایع واکیوم پارستولید انواع پمپعلی جناب668013736680665941-41B معصومه خلیلی 
دام کشت صنعت    44-1   
ماهنامه کشاورز    44-1   
آسیا پلاستیک هوپادچاپ و بسته بندیباقر سلیمانی3195025817-22 44-1 شهرزاد حیدری 
ماهنامه اقتصاد سبز    44-1   
صنایع گلخانه ای مرصوص کام آسیاطراحی و ساخت گلخانه های مدرن کشاورزیحسن فرقانی٨٨٣٣٣٧٥٨٨٨٠٢٣٠٧١44-1 علی نصیری 
ایمن نوین پوشان پاک تولید و ارائه بسته بندی محمد ساجد ٨٦٠٧٢٧٤٩٨٨٣٤٩٠٥٦44-1   
شیمی پلاستیک یزدتولید فیلم پلاستیک سه لایه کشاورزی و شرینک صنعتیمحمدرضا یاوری٣٧٢٧٢٣٣٦-٠٣٥٣٧٢٧٢٢٣٧-٠٣٥44-1 فاطمه اسلامی 
صنایع چاپ و بسته بندی     44-1   
مزرعه توت فرنگی مهرآورکشت هیدروپونیک توت فرنگی، سیستم‌های جدید کشت، بستر کشت هیدروپونیک، نشاء توت فرنگیعلی بیگلری فرد2632717181263273265944-1 مهران جلیلوند 
پلیمر آراتولید انواع پریفرم و انواع دربآرا هراچیان هفتوانی٢-٧٧٧٨٨٩٩٠٧٧٣٤٨٨٧٩44-1 سواک سرکسیان 
 نیروفراب پاسارگادسیستم‌های کنترل هوشمند اقلیم گلخانه‌، ماشین‌‌های تغذیه و آبیاری هوشمندمحسن مشکات٥٣٥١٨٢٩٩-٠٣١٥٣٥١٧٣٥٧-٠٣١44-1 حجت اله قدمی 
آسیا کپ بندتولید و چاپ لیبل پی وی سی شیرینگ جهت پلمپ درب و بدنه شیشه و بطری، کپسیلپرویز رحیمی٤٤٢٠٥٥١٢٤٤٢٦٠٨٨٦44-1 علیرضا رحیمی 
پک لوازمساخت دستگاه پرکن و بسته بندیمظفر فتح الهی331253593312734744-1   
سنجش کیفیت فرآورده های غذایی و دارویی رایان صنعتطراحی خطوط تولید مواد غذایی، فرمولاسیون مکمل‌ها و مواد غذایی، مشاوره قراردادهای تبادل فناوریجلال میرداودی٦-٧٧٦٢٨٥٤٥٧٧٥٢٢٧٣١44-1 فاطمه میرزاپور 
تکسازان صنعت مبتکران نامدارماشین الات بسته بندی مواد غذایی 2633550450263355048744-1 حبیب سپاسی مقدم 
کارستان پیواژ نیازطراحی، چاپ و بسته‌بندی مقوایی صنایع دارویی، غذایی و آرایشی-بهداشتیرضا مهدوی نیا٦٥٢٦٩٥١٠٦٥٢٦٩٧٢٦44-1 محمد کیانی 
خرمدشت ریستولید بسته بندی خطوط فراوری میوه و تره بارمحمود جناب زاده887692488850384844-1 سهیلا صابر ماهانی 
مهندسی مشاور فرآیندسازان مهابساخت مخازن ذخیره سازی آب و صنایع غذائی و داروئی و تجهیزات وابستهایمان علی اکبری٤٤٤١١٠٧٠٤٤٤٠٠٣٢٧44-1 پویان دشتگلی 
ایران کلدپرسینگتولید دستگاه روغن گیریامیر محمود مقدسی229863562293223444-1 حوری مقدسی 
ره پویان جبهه سبزگلخانهمحمدعلی خواجه تبریزی262123802621237044-1 فائزه خواجه تبریزی 
پارس ترک سیلوتولید کننده سیلوهای فلزی ذخیره سازی و تجهیزات وابسته و مخازن آبمنصور وزیری٠٢١٢٦٢١٦٠٢٢-٠٢١٢٦٢١٣٩٢٩٨٩٧٨٢١٢١44-1 شبنم وزیری 
هواتراز سپاهانایرواشر سالن پرورش قارچعلیرضا عابد کریمی3146412628 44-1 محمدعابد کریمیایرواشر قارچ
صفر تا صد صنعت ایرانیان – گروه صفریکار چاپی مقوا و ظروف پلاستیکیفریبرز اکبرپور562304055623681244-1 شهرام نبی زاده 
آرد صنعت ماشین مبتکرانطراحی ساخت ماشین الات آرد سیلواسلام کرمی66572297-8283345324544-1 خلیل کرمی 
صنایع نیلوفر پلاستیک یزدتولید نایلون های گلخانه ای،کشاورزی و صنعتی تا عرض ١٠ مترمحمدعلی پوررضایی٠٣٥-٣٧٢٧٢٧٦١٠٣٥-٣٧٢٧٢٧٦٦44-1 مرضیه ازغندی 
طلق و شیشه جی لیان جیتولید انواع سازه‌ها و پوشش‌های نوین گلخانه‌ای و اجرای انواع گلخانه، تولید انواع ورق‌های پلیمری تخت و دوجداره و کروگیتهیبت اله خسروی746162203421544-1 محمود طهماسبیجی لیان جی
پترو پلیمر رنگین کمانتولیدیسامان امینی887051058872985344-1 مریم نوری 
پیام آوران طبیعت سبزمشاور،طراحی و ساخت گلخانه های مدرنمیثم زهتابچیان٠٥١٣٦٦٦٦٨٢٣,٢٤٥١٣٦٦٥٠٨٥٣44-1   
ماشین سازی آسیا کار باخترطراحی،ساخت ونصب تجهیزات انتقال مواد و راه اندازی انواع کارخانجان آرد و ذرت  وحید کاظمی٠٧١٣٧٢٤١٤٩١-٠٧١٣٧٢٤١٤٩٢-٠٧١٣٧٢٤١٤٩٠٧١٣٧٢٤١٤٩٣44-1 مرتضی سمواتی  
کولان سلتولید پد سلولزیمجید احمدی ارشاد2637776607 44-1 رضا حسین زاده 
پویش برچسب پارسیان چاپ انواع لیبل پشت چسبدار معصومه رجبی ٤٤٣٨١٠٤٩٤٤٣٨١٠٥٣44-1 ماه نوش اکبری  
فن آوران سازه گهرساخت سیلو بتنیاحمد مدنی228316422283164344-1 احمد مدنی 
مهندسی علم و فن آرادسازنده انواع ماشین‌های سورتینگ میوه، خشکبار، حبوبات، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها با دوربین و تکنولوژی بینائیرضا فتح اله زاده٥٦٢٣٦٩٥٦٥٦٢٣٦٤٣٤44-1   
سیلوسازان تهران ساخت سیلوی فلزی انبار غلات  با سیستم لیپ بدون استفاده از پیچ و مهره و جوشکاریخلیلی ٨٨٩٤١٢١٤٨٨٩٣٨٦٨٩44-1 طلائی  
توسعه صنایع هرمس بوتیاماشین آلات انتقال مواد صنایع غذایی       فرهود جاودان خرد   ٠٢١٢٢٣٨٥١٠٠   –    ٠٢١٢٢٣٨٥٣٠٠    –   ٠٢١٢٢٣٨٥٣٦٠٢٢٣٨٥٢١٢44-1     پوریا ربیعی  
گلخانه سازان اشتادارائه مدل‌های گلخانه‌ای برای هر نوع آب و هوا، طراحی عناصر و ساختارهای اصلی گلخانه، استفاده از مصالح با کیفیتجواد محمد حسینی88177764 44-1 مهلا خمر 
کارگاه فنی مهندسی چمران ماشینساخت ماشین الات ارد و غلاتفتاح کرمی2833666336283366633644-1 خلیل کرمیالک فلزی
ایران پاشتولید محصولات پلی اتیلنمیرقاسم میرزاده4432720938443272094044-1 آیدا قرئی 
صنعت بسته بندی     44-2   
خوشه     44-2   
پیشگام سیل البرزتولید دستگاه و واشرهای سیل القائی و حرارتی، نوار نقاله و شیرینک پکمهران سهرابلو2636312050263631770844-2 مریم سهرابلو 
پارس فیلم اورینتولید فیلم PVCمهدی رادفر4436523229443652322844-2   
مرکز چاپ و بسته‌بندي همدان (همدان ليبل)چاپ ليبل‌هاي فيلم‌هاي بسته‌بندي، چسبدار، ليبل شيرينگ، کتاب، جعبهنصرت الله طاقتی احسن٨١٣٤٥٨٦٧٣٣٣٨٢٧٩٠١٣-٠٨١44-2 محمود رمضاني 
پرشین درب آسیاتولید درب بطری petجان محمد کوه شکن7137743812 44-2 ایمان کوه شکن 
آشنا برچسبتولید کننده  انواع  لیبل های پشت چسبدار  به صورت رول و شیت محمد نوریان بلاسی ٥٥٢٧٧١٢١-٤٥٥٢٥٧٢٩١44-2 پریسا محمدپور 
گروه صنعتی آسان تیکنتولید درب های آسان باز شوسیروس رستمی٨٨٥٤٠٣٣٢-٨٨٥٤٠٣٢٨-٠٢١٨٨٥٠٦٤٠٤44-2 سعید شیخی 
 کشت و صنعت مزرعه سبز خرمتولید قوطی فلزیاحمد هاتفی5836426336583646053744-2 راضیه قاسمیان 
تحقیقاتی تولیدی فرآورده های سلولزی صافی آرانفیلتراسیونروح الله کفیلی66903901 44-2 حسام الدین بشیری 
کیان پلاستیک صدراتولید انواع سفره یکبار مصرف و مجلسی .انواع فریزر و کیسه زباله رولی و لندنیکیوان عرب٠٢٥٣٣٣٤٠٦٧٣-٠٢٥٣٣٣٤٠٥٨٧٢٥٣٣٣٤٠٦٧٢44-2 حمید آهوپاینارگل نگین
صنایع بسته بندی ظفرتولید ظروف یکبار مصرفمحمد ظفرمند665520156650657544-2 شیوا طاهرخانی 
صنایع پلیمری صدرتولید کننده ظروف pet دهانه بزرگ از ٦٠٠سی تا٣٠لیترمحمررضا ایمانی جاوید٢٢٢٣١٤٩٩٢٢٢٣١٤٩٨44-2 محمدرضا ایمانی جاوید 
فرازین پلاست تولید اقلام پلاستیکی  ٥١٣٢٤٠٠٣٠٤٥١٣٢٤٠٠٣٠٥44-2   
ماهرخ پلاستیکتولید و بسته‌بندی ظروف پلیمریعلیرضا مختاریان کندری65735041-46573503944-2 مهدی نجمی 
راد پلیمر آریستولید پریفرم و بطری PETآریساتک هاروطونیان773375864385781044-2 مجید بیات 
توسعه درب ایده تولید انواع درب بطریالیاس بایرامی٤٤٤٨١٠٠٨٤٤٤٤٧١٩٠44-2 پریسا رضاییبریکپ
 گلستان پلاستیک کرجتولید انواع ظروف مواد غذایی مهدی گلستان٣٤٧٦٠٠٦٠-٠٢٦٣٤٧٦٠٠٦٢-٠٢٦44-2 امیررضا خیاط کاشانی-محمد ملوندی کرج پلاست
نشریه هنر بسته بندی نشریه تخصصی سهیل چهره ای 446978954467055144-2   
ایران چسبتولید نوار چسبسعید صفایی028338500283224371144-2 فریبا خوش اخلاق 
پارت پلاستیک خراسانظروف بسته بندی پلی اتیلنمهدی پاکدامن5143267002-4 44-2 سعید لطف آبادی 
صنایع بسته بندی الماس فیلم آذربایجان  ٣١٩١٩ ٠٤٤ 44-2 هادی کریمی راد 
اصفهان مقدمتولید و چاپ لفاف بسته بندیاصغر اخوان3152373295 44-2 علی کرمی 
پرند ماشینتولید درب پلاستیکیکریم باباخانی564188005641890044-2 محمدرضا انصاریسان کپ – Suncap
آماد پلیمرتولید انواع ظروف بسته‌بندی پلیمری ویژه صنایع دارویی، غذایی و بهداشتیعلی قاسمی روناسی٨٨٨٨٠٧٣٦٨٨٨٨٩٥٢٥44-2 مهرداد اشعری 
صنعتگران شیشه آویژهتولیدکننده انواع شیرآلات و تجهیزات آزمایشگاهی، کالیبراسیون انواع ظروف آزمایشگاهیعلی کلانکی668110006680580844-2 رحیم مصدقپیرکس فن
صنایع چاپ و بسته بندی پوشش آرای نیکان تولیدکننده رول و پاکت‌های چندلایه برای بسته‌بندی‌های مختلفامید محمد طاولی٨٨١٩٨١٢٠٨٨١٩٨١٢٩ داخلی ١٠٧44-288653153هما یونسیانپان
آریا پلاستیک ایرانیانتولیدانواع ظروف لبنی و سسعباس برمخ شاد٨٨٢٤٢٦٤٤/٧٨٨٢٤٢٦٤٣44-2 علی توکلی 
سودی بسپار تکتولید ظروف یکبار مصرفمحمد سودی364259123642438044-2   
صنایع بسته بندی آذین قوطیتولید قوطی فلزیمحمدرضا ندری5132400865513240086644-2 محمود برادران بزاز 
شایان پلاست شکوهیهتولید نایلونمجید میرعارفین228880052288800644-2 مهرداد احمد پور 
ایشیک پلاست تبریزتولید انواع ظروف یکبار مصرف با چاپ IML در اوزان مختلف برای بسته‌بندی مواد غذاییرضا منوری4136309022413630902144-2 مهدی مهدیزاده 
آرین کارتن یار اندیشه کارتن بسته‌بندی، کارتن لمینتی، جعبه مقوایی و چاپبهرام آقازاده56390803-55639080444-2   
آریا کیسه آپاداناتولید کیسه پلی پروپلینمهدی دردشتی3136280873-4313627893044-2 سعید سجادیه 
بیرنوشتولید درب بطری petمحمدرضا الهی22735241-452273526844-2 زینب بهرامی 
ایرال مانا لفافتولید لیبلجواد بنی فر771272757712726144-2   
زرین موج رسانهتولید درب بطری. بسته موادغذاییمحمدرضا ماشاالهی2835624470283562372544-2 مجید رفعتی 
صنایع تیغه سازی تترا بلیدتولید و خدمات انواع تیغه‌های برش و بسته‌بندی در صنعت مواد غذایی، چاپ و بسته‌بندی، کاغذ و کارتن و مواد سلولزیامیرحسین قیدی ٠٢١٢٦١٠٥١٠٥ / ٠٢١٢٦١٠٨٦٧٩٢٦١٠٨٢٤٨44-2 فائزه قیدی 
 سپند افزار چاپگر صنعتی و لیبلعلی رضیئی2634703029 44-2  سپندافزار
قطعات پلاستیک پولاد پویشتولید بطری پتفریدون صالحی77333337 44-2 امیر سالار رمضانی پارسا 
شرکت پیشرو توسعه وستاتولید پریفورم الهام عرب مقار٤٠٤٤٢١٠٧4044241744-2 یداله خاکیانوستا
کیمیا فومتولید کننده واشر سیل القاییمجتبی بختیاری     460776384688289944-2 ساناز کاظمی 
سیمین سپهر سپاهانصنایع غذاییمهدی هادی٠٣١٣٥٧٢١٤٦٠٠٣١٣٥٧٢٢٢٩٧فضای باز1  مهدی خاتمیاصالت
صنایع مروارید پرگاستولید و فروش نوشابه انرژی زااسماعیل خلیلی راد2227530022272810فضای باز1  رامین قلعه کانیبیگ بیر
صنایع چوب و پالت آلما    فضای باز1    
سپیدنار جنوبتولید سس علی کسرایی26453341552645330211فضای باز1  سمیه رحیمی 
تعاونی تولیدی نوید کارانتولید و بسته‌بندی انواع حبوبات، آجیل، خشکبار، ادویه‌جات، آرد، غلات، برنج، سبزیجات خشک، انواع کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی، ترشیجات، مرباجات، غذاهای آماده، کشک، سویا، لواشک، عسل، شربت و …محسن فهیمی پور8882020488344540فضای باز1  محمدعلی شاه محمدیبرتر
تجهیز صنعت خرده فروشیاپلیکیشن خرید و فروشسیروس عبدالحسینی88805564 فضای باز1   بازاریاب
آذرچین شبسترتولید و بسته بندیقربانعلی حشمتی غلامی41424470504142447030فضای باز1  مصطفی حشمتی غلامیمیزبان/ اذرچین
صنایع غذایی نیوشهکنسرومسعود توتونچیان81343837408134383973فضای باز1  سوزان آریامنشسبدچین
سرکان پلاست     فضای باز1    
صنایع برودتی بهسازانصنایع برودتی ،تولید سردخانه های ثابت،متحرک وخودروییبهزاددادگسترکندرودی٦٥٦١٠٣٥٠٦٥٦١٠٣٥١فضای باز1  فرزین رحیمیبهسازان
صنعت داران افتخاریتولید بسته های فرهنگی ،شیرینی ،شکلات ،رب گوجه کورش افتخاری٧١٣٧٧٤٥٤١٦٧١٣٧٧٤٢٥٢٣٢فضای باز1  مرضیه سجادیسُک سُک، شکلین ، شیکا 
بسته بندی فتاحبسته بندی مواد غذایی (ادویه جات.حبوبات.سبزیجات.قندو شکر نمک)بصورت تکنفره و فله ویژه هواپیمایها هتلها بیمارستانها رستوران و فست فودها.احد فتاحی٤٦٨٦٥٠٨٥٤٦٨٢٤٢٣٠فضای باز1  مهدی حاصلی حسین آبادی 
شیرین عسلمواد غذاييمحمدعلی برهانی6105312166485365فضای باز1  سعیده قنبرپور 
راما مهر آریامواد غذاییمحمدعلی صادقی2533340282533340353فضای باز1  محمد مختاریلوسی
بیسکویت آوند -شرکت نگین عسل هرندتولید بیسکویتمحمدرضا واعظ شوشتری٣١٤٦٤٠٠٠١٨٣١٤٦٤٠٠٠٢٠فضای باز1  علی مؤیدپورآوند
صنایع غذایی گدوک فیروزکوهتولید دوغداود چراغعلی44043888 فضای باز1  رضا نادعلیان 
والا تجارت هفت آسماننوشابه انرژی زاحامد قیافه داودی2212565789785291فضای باز1  محسن حاجی قربانخانی 
درین پودرلبنیاتمجتبی محمدی65435041-365435044فضای باز1  آنیتا پناهعلیکالین
پولاد پارسیان     فضای باز2   
پیارم جامی     فضای باز2   
صنعت داران افتخاریتولید بسته های فرهنگی ،شیرینی ،شکلات ،رب گوجه کورش افتخاری٧١٣٧٧٤٥٤١٦٧١٣٧٧٤٢٥٢٣٢فضای باز2 مرضیه سجادیسُک سُک، شکلین ، شیکا 
پیام سلامت آفتاب کویر ایرانیانتولید و بسته بندی انواع پیراشکی های گوشتیمحسن شکراللهی٢٦٣٦٠٩٧-٠٣٥٣٢٦٣٦٠٩٨-٠٣٥٣فضای باز2 محمد علی امی منشادیآتیک
تهران راویحمل و نقل بین المللیاحمدرضا زند کریمی8861813188602612فضای باز2 بهرام نصرالهی 
صنایع بسته بندی محمد مشگلانیبسته بندی ادویه جات و حبوباتمحمد مشگلانی٣١٣٦٢٠٣١٦٥ فضای باز2 لیلا خالوزادهنم فل و سیرانوش
صنایع غذایی گلشهرتولید موادغذاییعبدالصمد هادی سیچانی31323610333132362007فضای باز2 صابر هادی سیپانیونک/پگاه/بیگ برادر
 مهران سردتولید کانتینرهای یخچالی جهت حمل مواد غذایی – ساندویچ پانلحسین علمداری٠٢١٨٦٠٣٠٢٠٩ – ٠٢١٨٨٥٣٩٦٦٣٨٦٠٣٠٢١٥فضای باز4 مهران علمداری 
صبا برودت پارسطراحی ساخت سردخانهرضا لطفی8878879188885341فضای باز4 الهه صمدی 
 نیروفراب پاسارگاداتوماسیون گلخانهمحسن مشکات٥٣٥١٨٢٩٩-٠٣١٥٣٥١٧٣٥٧-٠٣١فضای باز4 حجت اله قدمی 
راک مشبک تهرانتولید قفسه بندی انبار و فروشگاهمحمد رسول شاملو6670672066742435فضای باز4 لیلا قلی زاده 
برودتی و حرارتی نیک    فضای باز5   
صنایع برودتی وحیدتولید سردخانهمهرداد محمدی7753363777530884فضای باز5 مرضیه موسوی 
گروه صنعتی پانل مهدیتولیدکننده انواع ساندویچ پانل دیواری و سقفی و سردخانه اییحمیدرضا بنی کریم٣٣٩٣٢٠٢٥٣٣٩٣٤٧٤١فضای باز5 محمد اسلامی 
کاراصنعت سازان نوینساخت ماشینهای بسته بندی و فرآوری علیرضا صالحی قمصری٨٨٨٣٧٢٧٨٤٤٩٢٣٣٢٦فضای باز5 اصغر ایفازیکاراصنعت
پارسین گستر جنوبتولید ساندویچ پانل سقفی و دیواریافشین فروغ منش8866046188660491فضای باز5 علیرضا درگاهی 
گروه تولیدی صنعتی آب بندتولید دیگ بخارهاشم اندیکلایی113551 فضای باز5 محمد اندیکلاییآب بند
آرشه کارتولید و تجهیز سردخانه های صنعتیامیر عباس رفیعی٠٢١٨٩٣٥٥٠٢١٨٨٣٠٨٢٨٢فضای باز5 شبنم درودیان 
بیزیم ماشین کریم اسدی هروی٦٥٦١٢٦٨٠,٨١ فضای باز5 جواد جمشیدی 
 تولیدی راد ایرانتولید کننده تجهیزات سردخانه صنعتی و اقتصادی و مبدلهای حرارتی و ایرکولرروزبه گردونی46881980-446842292فضای باز5 مهدی بهادری مرغزارIcebear
شایانیر صنعت آرتانتولید سیستم سرمایشی و گرمایشیحسین بابایی2222917626420365فضای باز5 سپیده حاجی زادهگرماسان/سرماسان
دانش بنیان طراحی مهندسی گروکتولیدخشک کن میوه و سبزیجاتجواد خندقی8841449088483460فضای باز5  پارس درایر
صنایع حرارتی آروین بخاردیگ آب گرم، دیگ روغن داغ، اتوکلاو، مخازن تحت فشار، مبدل‌های حرارتیمحمد بهزادمهر4586844446581فضای باز5 علیرضا ناظمی 
مهندسی تبادل گستر بورانتولید کننده تجهیزات برودتی سردخانه ها و تونلهای انجماد و سیستمهای سرمایشی محسن نوری٦٦٤٢٩٦٩٩٦٦٥٩١٠٣٠فضای باز5 اصغر محمدی اسکوییکندانسور – اواپراتور-مخازن آمونیاک – کویل آیس بانک
توس شکن خراسانتولید آسیاب صنعتی و نیمه صنعتیجواد جذاب51366616895136911659فضای باز5 حسین بالاپور 
مجتمع فرآورده های لبنی و بستنی میهنمحصولات غذایی و لبنیابوالفضل پایداری5106429851064363فضای باز5 فرهاد پورمحمدخانمیهن
کوشا صنعت دقیق ماناسازنده ماشین الات بسته بندیهادی اقاپور6561152265611521فضای باز7  مژده باقری 
نیاوران کهن آسیاتولید دستگاه روغن کشیاحمد باقری44811019044803501فضای باز7  علیرضا بهرامپور 
صنایع تولیدی تهران پلیمر یاراتولید مخازن وان محصولات پلیمریعلیرضا عبدالجوادی2637775880-22637775881فضای باز7  معراج نوریه 
صنایع برودتی نصر طراح و مجری تجهیزات سرمایشی,ماشین آلات صنایع غذایی و مخازن استیلعلی نصر اصفهانی031-42290080 ,  031-42290666031-42290452فضای باز7  مهدی جعفریS/B/N
بخار گستر خاوردیگ بخارمحمدرضا منتظری8880254088806024فضای باز7  سمانه لطفی نژاد 
ایوانستولید درب سردخانه و ایزولهآرتین طوماسیان7733962088438113فضای باز7    
پاکاب فراز قشم علی آقاجانی6605441266041580فضای باز7    
موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکانخدمات مشاورهمحمدعلی میرزا بابایی5137679797 فضای باز7  جواد بدشان 
تدبیر اندیشه فراسانساخت و تولید ماشین آلات بسته بندی صنایع غذایی و نوشیدنی مرتضی دوخائی 6659352566428275فضای باز7  علیرضا زیبایی فرFarasun
ابزار بسته بندی خراسانساخت ماشین الات صنایع غذاییمحسن نساری51354130535135413054فضای باز8  مرتضی نساری 
گروه صنعتی پرشین پکماشین الات بسته بندی و خطوط تولید مواد غذایی و تابلو برقحسن بهبودی خواه٥١٣٦٥١٣٥٧٤ فضای باز8    
تبادل سازان تهرانتولید کننده تجهیزات برودتیحمید بخشی تهمی١٥و٠٢١٥٦٩٠١٠١٢٠٢١٨٩٧٨٧٧٦٦فضای باز8  محمد شفیعی 
تجهیز آوران نیک نهادتولید سیلوعلی اصغر معظم44095897 فضای باز8  سمیرا عسکری 
اصفهان هواساز کمال عابد کریمی٣١٣٣٧٦٨٢٢٠٣١٣٣٧٦٨٢٢١فضای باز8    
استیل ماشین سبلانطراحی وساخت ماشین آلات صنایع غذایی،لبنیاتی ،اب میوه و داروییحسن اسدی١٥-٣٣٨٧٣٦١٤-٠٤٥٣٣٨٧٣٧٩١-٠٤٥فضای باز8  حسن اسدی 
ماشین سازی نامجوطراحی ، تولید و راه اندازی ماشین آلات صنایع غذاییخلیل نامجو٥١٣٢٦٧٣١٠٠٥١٣٢٦٧٣٧فضای باز9 نرجس محسن نیانامجو
برنطین تجهیز آریافروش ماشین الات تجهیزات کشاورزی 6637599166375992فضای باز9  رضا قهرمانی 
صنایع بخار پوششتولید دیگ بخارجلیل نامجو51326761005132676417فضای باز9 علی نامجو 
آتی صنعت پیشگامتولید کننده نوارهای مدولار پلاستیکی، بالابر،نوارهای نقاله،اسپیرال و تونل پاستوریزاتوراسداله توکلی٠٥١٣٥٤١١٩٣٦-٧٥١٣٥٤١١٩٣٨فضای باز9 توکلی 
سپراساخت ماشین الات بسته بندیجهانگیر جعفری2634719152 فضای باز9   
ماشین سازی آقایاریساخت ماشین الات تولید لبنیات وبستنیعباس آقایاری5525544955246658فضای باز10    
اسوه صنعت اصفهانساخت دستگاه صنایع غذایی و صنایع تبدیل کشاورزیاسماعیل حفیظی31337611473133766609فضای باز10  ابراهیم حفیظی 
پاسارگاد پلاست نوین تولید سبد،جعبه وپالتهای پلاستیکی معصومه باقری٨٨٩٠٥٥٠٢٨٨٨٩٠٥٣٣فضای باز10  اصغر دهقان دهنویplastic pasargad
سرما گستر ویراسیستم های برودتیمسعود فرومند5623100289771002فضای باز10  محسن تقی زادهامگا
طبیعت سبز میهنتولید موادغذاییمحمد مختاریانی4719000042693560فضای باز10  هژیر ضیایی جمطبیعت
سحرچین سلامتبازرگانی و تولیدی. نوشیدنی انرژی زاامیر میلاد جعفرزاد8888083188880832فضای باز10  مونا دلدادهتی ان تی

اشتراک گذاری

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top