نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های ایران پلاست در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های ایران پلاست داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ایران پلاست سال 1402

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
december-month

until

September 8, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی ایران پلاست سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید