نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ایران پلاست در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های ایران پلاست داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ایران پلاست سال 1401

نمایشگاه بین المللی لاستیک ، پلاستیک و ماشین آلات وابسته
december-month

until

February 22, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی ایران پلاست سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید