نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های تبلیغات و بازاریابی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های تبلیغات و بازاریابی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی تبلیغات و بازاریابی سال ۱۴۰۱

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات ، چاپ ، بسته بندی و صنایع وابسته (InPex)
december-month

until

November 5, 2022
محل برگزاری : اصفهان
هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تهران ۱۴۰۱
december-month
December 13, 2022

until

December 10, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته
december-month
January 7, 2023

until

January 4, 2023
محل برگزاری : فارس
چهارمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی ، تبلیغات و بازاریابی
december-month

until

January 31, 2023
محل برگزاری : گلستان

تقویم نمایشگاه های خارجی تبلیغات و بازاریابی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید