نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های قیر و آسفالت در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های قیر و آسفالت داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه قیر و آسفالت در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی قیر و آسفالت سال ۱۴۰۱

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۱
december-month
November 23, 2022

until

November 20, 2022
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی قیر و آسفالت سال 2022

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید