نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های قیر و آسفالت در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های قیر و آسفالت داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه قیر و آسفالت در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی قیر و آسفالت سال 1402

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۲
december-month

until

December 13, 2023
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی قیر و آسفالت سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید