نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های غلات،آرد و نان در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های غلات،آرد و نان داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه غلات،آرد و نان در سال 1400 شمسی و 2021 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی غلات،آرد و نان سال 1401

پنجمین نمایشگاه تخصصی آرد و نان و قنادی
december-month

until

November 16, 2022
محل برگزاری : شهر آفتاب

تقویم نمایشگاه های خارجی غلات،آرد و نان سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید