نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های رنگ و رزین در ایران و جهان در سال 1400 شمسی و 2021 میلادی

تقویم نمایشگاه های رنگ و رزین داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه رنگ و رزین در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی رنگ و رزین سال ۱۴۰۱

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین ۱۴۰۱
december-month
December 3, 2022

until

November 30, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی و کامپوزیت
december-month

until

February 22, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی رنگ و رزین سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید