نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های محصولات پروتئینی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های محصولات پروتئینی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه محصولات پروتئینی در سال 1400 شمسی و 2021 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی محصولات پروتئینی سال 1401

پنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و حلال و صنایع وابسته تهران 1401
december-month
december 23, 2022

until

December 20, 2022
محل برگزاری : تهران
پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذائی، فرآورده های لبنی و پروتئینی و ماشین آلات وابسته
december-month

until

January 31, 2023
محل برگزاری : گلستان

تقویم نمایشگاه های خارجی محصولات پروتئینی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید