نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های کاشی و سرامیک در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های کاشی و سرامیک داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی کاشی و سرامیک سال ۱۴۰۱

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی
december-month

until

October 2, 2022
محل برگزاری : شهر آفتاب
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ، چینی و شیرآلات بهداشتی
december-month
November 11, 2022

until

November 8, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی فارس
december-month
November 18, 2022

until

November 15, 2022
محل برگزاری : فارس
بیست و هفتمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی ۱۴۰۱
december-month
January 22, 2023

until

January 19, 2023
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت کاشی و سرامیک سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد