نمایشگاه ها

خوش الحان از سوی بهمن حسین زاده مدیرعامل شرک سهامی نمایشگاه ها سرپرست HSEE نمایشگاه بین المللی ایران شد | اخبار نمایشگاه

از سوی حسین زاده: خوش الحان سرپرست HSEE نمایشگاه بین المللی ایران شد – اخبار نمایشگاه

حسین زاده، حامد خوش الحان را به عنوان سرپرست HSEE نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران منصوب کرد.
Iran-fair

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین زاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این شرکت، حامد خوش الحان را به عنوان سرپرست HSEEشرکت سهامی نمایشگاه ها منصوب کرد.

وظایفی چون اجرای بند 7 طرح جامع بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، حفظ سلامت کارکنان، کارگران، صیانت از محیط زیست، ارتقا شرایط ایمن و برنامه ریزی برای آموزش های مرتبط با HSEE از سوی مدیرعامل شرکت به سرپرست جدید HSEE محول شده است.

گفتنی است، خوش الحان از مدیران اسبق بخش ساختمان و تاسیسات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران محسوب می شود.