نمایشگاه ها

نشریه رسمی نوزدهمین نـمـایـشگاه بـیـن‌الـمللـی صنعت ساختمان شماره 2 – اخبار نمایشگاه

شماره دوم نشریه رسمی نوزدهمین نـمـایـشگاه بـیـن‌الـمللـی صنعت ساختمان منتشر شد و در روزهای سوم و چهارم این نمایشگاه به صورت رایگان ورودی تمامی سالن های نمایشگاه توسط تیم پخش این نشریه بین بازدیدکنندگان توزیع شد. فایل های jpg این نشریه را در همینجا مشاهده کنید و در صورتی که تمایل دارید برای نمایشگاه بیستم این صنعت با اقتصاد و نمایشگاه همکاری داشته باشین تماس حاصل فرمایید. 

گفتنی است که شرکت های گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش، آچر نماچین، آجر تیراژه، صد صنعت، فلکس، تهویه الوند، نفکو، استیل البرز، آرمان تهویه الوند، رادین همکاران بهنا، تندیس نمای آرمان از حامیان نشریه اقتصاد و نمایشگاه بوده اند.