نمایشگاه ها

لیست شرکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف | لیست شرکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف

در این صفحه لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی فرش دستباف را به تفکیک سالهای مختلف آورده ایم. لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی فرش دستباف در سال 1401 در اینجا آمده است.

آذين فرش –  بورس فرش نفيس تبريز(021)55151178-9
آرين راگ(021)55637060
آرين فرش پارسه(025)37755382
ائل فرش(044)46333186
ابريشم هاشم آخوندي و پسران(021)55601411
(021)55602183
اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبي(056)32224664

برای خرید و دریافت لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه فرش دستباف به شماره مقابل پیام بدهید.

اشتراک گذاری

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn