نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های لوازم خانگی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های لوازم خانگی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی لوازم خانگی ‍1402

سی و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
december-month

until

July 23, 2024
محل برگزاری : تبریز
بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
december-month

until

August 9, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی لوازم خانگی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید