نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های بیمارستان سازی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های بیمارستان سازی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه بیمارستان سازی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی بیمارستان سازی سال ۱۴۰۱

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تهران ۱۴۰۱
december-month
December 13, 2022

until

December 10, 2022
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی بیمارستان سازی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید