نمایشگاه ها

مهرگان تامین پارس

مهرگان تامین پارس در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

شرکت مهرگان تامین پارس یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

تاریخچه شرکت
شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 01/08/1386 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 07/10/1395 به منظور بهره برداری از شرایط و زمینه های اقتصادی و مدیریت بهینه شرکت های زیرمجموعه سازمان سرمایه گذاری ساتا (شستان) در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به «سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

چشم انداز
یک هلدینگ مالی و بازرگانی است که در راستای کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه و بازرگانی خارجی(صادارت و واردات) و با در نظر گرفتن صرف و صلاح ذینفعان، در تعامل سازنده با اقتصاد ملی گام برخواهد داشت.

ماموریت
مدیریت دارایی‏های مالی و کسب بازدهی مناسب از پرتفوی تحت مدیریت و مالکیت
تامین مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده حداکثری از ظرفیت‏ها و ابزارهای موجود
برنامه‏ریزی، نظارت و تصمیم‏گیری در خصوص توسعه، فروش، اصلاح، تملک، ادغام و انحلال شرکت‏های منتخب شستان
آماده ‏سازی شرکت‏های منتخب شستان برای پذیرش و عرضه در بازار سرمایه
بهبود زنجیره ارزش با توسعه نهادهای مالی
تسهیل دسترسی به منابع مالی خارجی
توسعه فعالیت‏های بازرگانی در راستای تامین دانش فنی، امکانات تولید و افزایش صادرات
حوزه‏های راهبردی
مدیریت دارایی
توسعه زنجیره ارزش مالی
بازرگانی

غرفه مهرگان تامین پارس در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه