نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های صنعت در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنعت  داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنعت  در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنعت سال ۱۴۰۱

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE)
december-month
October 4, 2022

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران
بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ۱۴۰۱ (TIIE)
december-month
2022 ,Oct 4

until

October 1, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی
december-month
January 7, 2023

until

January 4, 2023
محل برگزاری : فارس

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید