نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های آشپزخانه، حمام، سونا و استخردر ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های آشپزخانه، حمام، سونا و استخر داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه آشپزخانه، حمام، سونا و استخر در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سال ۱۴۰۱

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ، سونا،حمام
december-month
November 11, 2022

until

November 8, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه ،حمام،سونا و استخر
december-month
November 18, 2022

until

November 15, 2022
محل برگزاری : فارس
پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانها
december-month

until

November 16, 2022
محل برگزاری : شهر آفتاب
هفتمین نمایشگاه تخصصی لوستر لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی
december-month
February 3, 2023

until

January 30, 2023
محل برگزاری : تبریز

تقویم نمایشگاه های خارجی آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید