نمایشگاه ها

شهنام سپاسدار عضو هیئت ‌مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌ های بین‌ المللی ایران: ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقا جایگاه صنعت نمایشگاهی

عضو هیئت ‌مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌ های بین ‌المللی ایران مطرح کرد: صنعت نمایشگاهی مهمترین ابزار برای ورود به بازارهای بین المللی و تجارت جهانی است.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، شهنام سپاسدار عضو هیئت ‌مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه ‌های بین ‌المللی ایران در مراسم روز جهانی نمایشگاه ها گفت: صنعت نمایشگاه‌هی سالهاست که بر روی دوش بخش خصوصی قرار دارد. از نقشه راه و طرح جامع راهبردی صحبت می شود که عصاره آن می تواند در  دو صفحه قانون جامع صنعت نمایشگاهی باشد و این وظیفه را فقط بخش خصوصی می تواند به سرانجام برساند.

وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز صنعت نمایشگاهی حضور جدی ندارد. در مراسم امروز از تشکیل کارگروهی خبر دادند که از بخش خصوصی تنها سایت های نمایشگاهی حضور دارند اما دو بخش اصلی این صنعت که برگزارکنندگان و غرفه سازان هستند، غایب اند.

سپاسدار خاطرنشان ساخت: انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های ایران با دو دهه فعالیت و متشکل از90 عضو و برگزاری بیش از 85 درصد عناوین نمایشگاهی، مجموعه از تجربیات گرانبها در صنعت نمایشگاهی را دارد.

وی با برشمردن ویژگی های مهم صنعت نمایشگاهی اظهار کرد: در صنعت نمایشگاهی تعداد زیادی از مشاغل درگیر هستند و این صنعت تاثیرگذاری عمیقی در حوزه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد،  تنوع و گستردگی مخاطبان و شرکت کنندگان در نمایشگاه ها با برگزاری بیش از ۸۰ عنوان نمایشگاه تخصصی و ظرفیت بالای پذیرش سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که اهمیت این صنعت را نشان می دهد.

سپاسدار در پایان گفت: صنعت نمایشگاهی مهمترین ابزار برای ورود به بازارهای بین المللی  و تجارت جهانی است که متاسفانه، تصمیم گیران این ویژگی را چندان جدی نمی‌گیرند.