نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

نمایشگاه های تاثیرگذار، مهمترین عوامل برقراری ارتباطات، در سطح بین المللی

دکتر شاهرخ مدرس پیشکسوت صنعت نمایشگاهی و طراح روز جهانی نمایشگاه ها
نمایشگاه های تاثیرگذار، مهمترین عوامل برقراری ارتباطات، در سطح بین المللی

اگر بگويم که جامع ترين انديشه در ارتباط بافعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، علمي و سياسي و دقيق ترين آينده نگري در زمينه پيشرفت هاي بشر در زماني رخ داد و به تکامل گراييد که انسان ها حدود دو هزار سال پس از وقوع انقلاب کشاورزي، توليداتشان نظير فرش ، صنايع دستي و مواردي از اين نوع را در يک مکان گرد آوردند و با هدف بوجود آوردن جذابيت براي فروش، به يک نوع تفکر همکاري و کار دسته جمعي اقدام نمودند، اغراق نکرده ام.، اين اتفاق ارزشمند و بي سابقه حدود شش هزار سال پيش روي داد و انسان هاي متفکر آن دوران دور هم جمع شدند و در کنار يکديگر، از طريق ارايه کالاهاي مورد نياز، نوعي جذابيت مکاني را بوجود آوردند که در اذهان بازديدکنندگان، به صورت «جذابيت نمايشي» شکل گرفت و بعد ها به اين «جذابيت هاي نمايشي»، «نمايشگاه» لقب دادند.

نمايشگاه ها به صور «بازارها»  و تجمع هاي تخصصي براي ارايه کالاها و خدمات جديد در ارتباط با رونق دادوستد ها تا کنون نقش هاي تعيين کننده اي را داشته اند.، جمعه بازار، شنبه بازار، يکشنبه بازار و بازار روز هاي ديگر ، بگونه اي تاثير گذاربوده اند که اگر يکي از بازارها، بدليلي برپا نمي گرديد، در اذهان  خريداران و بازديدکنندگان، سوالات متعددي را بوجود مي آورد.، اين عکس العمل بدين معني است که تنها فروشندگان از اينگونه تجمع ها سود نمي برند، بلکه خريداران نيز با خريد اقلام مورد نظر و نياز خود، به سودهاي قابل توجهي دست مي يابند.

نمايشگاه ها در طول تاريخ و به دفعات مختلف پوست اندازي کرده اند و گذشته از گرد هم آيي هاي محلي، تجمع هاي منطقه اي، استاني، ملي، بين المللي و جهاني را نيز تجربه کرده اند و در طول تاريخ، اثرگذاري هاي ويژه اي داشته اند که بعضي از  آنها هنوز هم در نقاط مختلف جهان ، وجود ابداعي خود را به رخ هر بيننده اي مي کشند .، اين آثار نمايشگاهي  باقيمانده، از لحاظ مادي بسيار گران و از لحاظ معنوي بسيار ارزشمند مي باشند، بگونه اي که اگر نمايشگاه ها نبودند، اين مفاخر هرگز به وجود نمي آمدند.

نکته مهم ديگري که در اين ارتباط اشاره به آن ضروري است ، بين المللي شدن تفکرات برگزارکنندگان نمايشگاه ها ميباشد، اينکه يک برگزار کننده،  نمايشگاهي را برگزار کند و متعاقبا بخواهد آنرا به يک مکان بين المللي با مشارکت کشورها  و کمپاني هاي خارجي تبديل نمايد، ابتدا خود برگزارکننده بايد از لحاظ «تفکر»، بين المللي بشود و بين المللي فکر کند و در مراحل بعدي بايد توانايي هاي بين المللي  يعني برقراري ارتباطات از طريق بکارگيري زبان هاي خارجي را داشته باشد و فرمول هاي بين ا لمللي بازاريابي را بصورت کامل بشناسد و عوامل زير مجموعه اش نيز توانايي انجام فعاليت هاي مرتبط با طرح و برنامه، اجرا، معماري هاي ويژه برپايي غرفه هاي تاثير گذار،  تعيين زمان صحيح براي برگزاري موثر، بازاريابي هدف دار و مويرگي ، بکارگيري زبان بدن و رفتارهاي انديشمندانه ، مديريت نمايشگاهي دقيق و ديدگاه هاي روانشناسي و جامعه شناسي را داشته باشند و با جلب رضايت دو عامل مهم شرکت کنندگان و بازديدکنندگان ، باعث رونق غير قابل رقابت اينگونه نمايشگاه ها بشوند.

در مواردي ديگر، نمايشگاه هاي غير تاثير گذار در دراز مدت بعلت نگرفتن نتايج مثبت، خود بخود اعتباري که لازمه تداوم است را از دست ميدهند و به تعطيلي مي گرايند.

اميدوارم نمايشگاه هايي را در دست برنامه ريزي داشته باشيم که همه شرکت کنندگان و بازديدکنندگان بي صبرانه منتظر برپايي آنها باشند.