نمایشگاه ها

کیفیت برگزاری نمایشگاه ها  با توسعه مکان های مناسب از جمله شهرآفتاب افزایش می یابد

عباس تقدسي نژاد مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب: کیفیت برگزاری نمایشگاه ها  با توسعه مکان های مناسب از جمله شهرآفتاب افزایش می یابد

عباس تقدسي نژاد مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب در گفت وگو با اخبار نمایشگاه ها، با اشاره به شاخص هاي کيفي نمايشگاه شهر آفتاب به عنوان مکاني مناسب جهت برگزاري همايش ها، انجام مذاکرات، ديدار هيات ها، کاهش ترافيک نمايشگاهي و… گفت: رشد و کارآمدي نمايشگاههاي ايران بسيار فراتر از برخي کشورهاي جهان و البته در مواردي نسبت به برخي ديگر کمتر بوده که اين فاصله بايد جبران شود.

وي افزود: جايگاه نمايشگاهي ايران حداقل از نظر برگزاري نمايشگاههاي داخلي در ميان کشورهاي در حال توسعه، از رشد نسبي خوبي برخوردار بوده است. شايد در نگاه اول کميت تعداد نمايشگاهها به عنوان شاهدي بر رشد صنعت نمايشگاهي کشور آورده شود ولي بايد در نظر داشت که کيفيت برگزاري نمايشگاه در ارزيابي ها از اهميت به سزايي برخوردار است، و اين کيفيت است که شاهد اثرگذاري است و فعالان صنعتي را مجاب مي کند که پيگير حضور در نمايشگاه و شرکت در مذاکرات  و گفت وگوها و بازديدها باشند.

تقدسي نژاد با اشاره به لزوم برگزاري برنامه هاي جانبي در رويدادهاي نمايشگاهي تصريح کرد: از جمله فاکتورهايي که بر کيفيت برگزاري يک رويداد تأثير گذار است ميتوان به برنامه هاي جانبي نمايشگاه نظير همايشها، سمينارها، کارگاههاي آموزشي، بازديدها، هيآت تجاري و نشستهاي تجاري اشاره نمود و ما بايد تلاش کنيم که به شاخص هاي کيفيت نمايشگاهي توجه بيشتري کنيم.

وي در ادامه افزود: البته نبايد کيفيت و موقعيت محل هاي برگزاري نمايشگاهها را هم در ايران از ياد برد، که همانا يکي از اثرگذارترين عوامل در کيفيت برگزاري يک نمايشگاه است. زيرا رفت و آمد، ترافيک، و دسترسي به نمايشگاهي روي مراجعه و حضور افراد، بازرگانان و کسبه بازار، فعالان صنعتي اثرگذار است و اگر نمايشگاهي در محلي باشد که دسترسي خوبي داشته باشد، موجب حضور بهتر مردم خواهد شد.

مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب در پايان گفت: متأسفانه گاهي مکان هايي براي برگزاري نمايشگاهها در نظر گرفته شده است که فاقد زير ساختهاي مناسب بوده و طي ساليان متمادي فعاليت نمايشگاهي در کشور، شاهد برگزاري نمايشگاههاي بدون کيفيت و فاقد استانداردهاي لازم بوده و هستيم. بنابراين نبايد با تعداد بالاي نمايشگاههاي برگزار شده يا تعدد محلهاي برگزاري به عنوان شاهدي براي رشد صنعت نمايشگاهي فريب خورد.از منظري ديگر، ساماندهي نمايشگاه به عنوان يک صنعت گرچه در طول قرن گذشته از رشد و نمو برخوردار بوده است اما هنوز به سطح مورد انتظار نرسيده است.  براين اساس بايد شاهد رشد و توسعه تعداد سايت هاي نمايشگاهي در مناطق ديگر کشور و ساير مناطق تهران از جمله افزايش تعداد نمايشگاهي ها در شهر آفتاب باشيم.