نمایشگاه ها

رئیس سازمان توسعه تجارت تغییر کرد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی ضیغمی به عنوان سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منصوب و علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی شد.

در جابجایی بین دو وزارتخانه، پیمان پاک از سازمان توسعه تجارت به وزارت جهاد کشاورزی رفت و به عنوان قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی منصوب خواهد شد. همچنین مهدی ضیغمی سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران می شود.

ضیغمی پیش از این، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت بود.