نمایشگاه ها

محمد جواد قنبری

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شد – اخبار نمایشگاه ها

با صدور حکمی از سوی دکتر حسن زمانی مشاور وزیر صمت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران ، محمد جواد قنبری به سمت معاون امور نمایشگاهی این شرکت منصوب و مشغول کار شد.
قنبری دارای مدرک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است . وی از مدیران باسابقه شرکت نمایشگاههای بین المللی است که پیشتر سالهای متمادی در همین سمت مشغول به کار بوده است .  دبیری هیات مدیره ، مدیریت امور اداری ، مدیر بخش حقوقی و قراردادها و ریاست اداره تدارکات و خدمات ، از دیگر سوابق مدیریتی قنبری در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی است.