نمایشگاه ها

حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی شد | اخبار نمایشگاه ها

وزیر صمت علیرضا رزم حسینی، صبح امروز حسن زمانی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل جدید نمایشگاه بین المللی تهران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، که به نیابت از وزیر صمت در جلسۀ تودیع و معارفه دکتر حسن زمانی با مشارک اعضای هیات مدیره، حضور داشت، با اشاره به سوابق و تجربیات مفید دکتر حسن زمانی در معاونت حقوقی وزارت صمت گفت:شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با حضور مدیران توانمند ترکیبی ایده‌آل را در کنار سازمان توسعه تجارت ایران به وجود می آورد تا منافع تجارت خارجی کشور تأمین شود.

حمید زادبوم با تأکید بر نقش ارزشمند شرکت نمایشگاه های بین المللی اظهار داشت: مسیر اصلی توسعه تجارت خارجی به همت مجموعه سیاستگذار و اجرا کننده در وزارت صمت، افق روشنی را در پیش روی خود خواهد داشت.

معاون وزیر صمت در پایان ضمن قدردانی از زحمات حسین زاده، مدیر عامل پیشین شرکت بین المللی نمایشگاه های ایران، برای مدیرعامل جدید این شرکت آرزوی توفیق کرد.

در ادامۀ این جلسه، حسن زمانی، با تأکید بر اجرای منویات وزیر صمت، به سوابق حقوقی و اجرایی خود و اشراف کامل به مسائل کشور، بیان داشت: امیدوارم شانه به شانه و با کمک سازمان توسعه تجارت ایران بتوانم این مسئولیت را به بهترین نحو انجام دهم.

پیش از این انتصاب، دکتر بهمن حسین زاده از بهمن ماه سال 1397 در سمت مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران مشغول به فعالیت بود.