نمایشگاه ها

دومین روز برگزاری نمایشگاه‌های ساختمان و آسانسور

امروز جمعه بیست و یکم شهریور ماه، دومین روز بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور است و این نمایشگاه با رعایت دقیق و سخت‌گیرانه پروتکل‌های بهداشتی در حال برگزاری است.

این نمایشگاه که برای تنها پذیرای بازیدکنندگان اختصاصی است تا بیست و سوم شهریور ماه شهریور در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت.