نمایشگاه ها

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

وضعيت حضور كاركنان در ادارات منطبق با وضعيت زرد، نارنجي و يا قرمز شهرها | اخبار نمایشگاه ها

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با صدور بخشنامه‌اي، نحوه حضور كاركنان و فعاليت ادارات را از روز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ لغايت پايان هفته آينده منطبق با وضعيت جديد اعلام‌شده براي هر شهر و رعايت بند (۴) بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ اعلام كرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، به نقل از روابط‌ عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، در بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح شده است؛ به منظور كاهش ترددهاي شهروندان و كاركنان دولت در شرايط هشدار، وضعيت حضور كاركنان و فعاليت ادارات در هر يك از وضعيت‌هاي اعلامي از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در ادارات شهرها به شرح زير خواهد بود:

وضعيت «زرد»:

كاركنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري با ۱۰۰ درصد ظرفيت در محل كار حاضر خواهند شد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۳‏/۲ (دو سوم) كاركنان انجام خواهد شد.

وضعيت «نارنجي»:

ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان خود اقدام كنند. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان انجام خواهد شد.

وضعيت «قرمز»:

دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان خود اقدام نمايند، مشروط بر آنكه خللي در ارائه خدمات ضروري به‌وجود نيايد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداكثر ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان انجام خواهد شد. كليه مراكز آموزشي (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و …) به‌طور كامل تعطيل و صرفاً كاركناني كه حضور آنان براي حفاظت فيزيكي و حفاظت تأسيسات و سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري باشد، در محل كار خود حضور خواهند يافت.

لازم به تأكيد است؛ ساير موارد ابلاغي در بخشنامه مذكور نيز الزامي است.