نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های چاپ و بسته بندی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های چاپ و بسته بندی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی چاپ و بسته بندی سال ۱۴۰۱

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته سال ۱۴۰۱
december-month
October 24 2022

until

October 21, 2022
محل برگزاری : تهران
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات ، چاپ ، بسته بندی و صنایع وابسته (InPex)
december-month

until

November 5, 2022
محل برگزاری : اصفهان
دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
december-month
December 2, 2022

until

November 29, 2022
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه بین المللی چاپ و ماشین آلات وابسته
december-month
January 7, 2023

until

January 4, 2023
محل برگزاری : فارس
چهارمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی ، تبلیغات و بازاریابی
december-month

until

January 31, 2023
محل برگزاری : گلستان

تقویم نمایشگاه های خارجی چاپ و بسته بندی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید