نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های چاپ و بسته بندی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های چاپ و بسته بندی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی چاپ و بسته بندی سال 1402

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی وصنعت چاپ
december-month

until

November 1, 2023
محل برگزاری : تبریز
یازدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : مشهد
سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته سال ۱۴۰۲
december-month

until

December 13, 2023
محل برگزاری : تهران
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی
december-month

until

January 9, 2024
محل برگزاری : اصفهان

تقویم نمایشگاه های خارجی چاپ و بسته بندی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید