نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه حمل و نقل عمومی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی حمل و نقل عمومی سال 1402

یازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری
december-month

until

September 27, 2023
محل برگزاری : مشهد
بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت
december-month

until

January 2, 2024
محل برگزاری : تبریز
بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت
december-month

until

January 2, 2024
محل برگزاری : تبریز

تقویم نمایشگاه های خارجی حمل و نقل عمومی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید