نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه حمل و نقل عمومی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی حمل و نقل عمومی سال 1402

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت
december-month

until

August 21, 2024
محل برگزاری : فارس
نمایشگاه حمل و نقل عمومی،خدمات و مدیریت جامع شهری، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و صنایع وابسته
december-month

until

September 5, 2024
محل برگزاری : شهر آفتاب

تقویم نمایشگاه های خارجی حمل و نقل عمومی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید