نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های حمل و نقل عمومی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه حمل و نقل عمومی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی حمل و نقل عمومی سال 1401

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه ثبت نام در نمایشگاه
اصفهان
10 تا 13 شهریور 1400
یازدهمین نمایشگاه تخصصی جامع مدیریت شهری ( حمل و نقل – ترانزیت و لجستیک)
تهران
9 تا 12 مهر 1400
هجدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
تبریز
20 تا 23 مهر 1400
هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران تبریز
فارس
10 تا 13 آذر 1400
نمایشگاه خدمات شهری ، حمل و نقل شهری و ماشین آلات وابسته ( شهر زیبا )

تقویم نمایشگاه های خارجی حمل و نقل عمومی سال ۲۰۲۲

محل برگزاری تاریخ عنوان نمایشگاه
دبی، امارات متحده عربی
۱۲ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
نمایشگاه جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه وانبارداری
مسکو، روسیه
۳۰ شهریور تا 1 مهر ۱۴۰۰
نمایشگاه نقل و انتقال، انبارداری و تدارکات مواد روسیه (CeMAT Russia)
مسکو، روسیه
۲۳ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک روسیه (transrussia)

انتشار دهید