گفت و گو با رضا چینی به مناسبت نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان : اخبار نمایشگاه

خودتان را به طور کامل معرفی کنید و سمت تان را بفرمایید و اینکه شرکت اجرنمای چین دقیقا به تولید چه محصولاتی مشغول است؟ من رضا چینی هستم مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نمای چین کار اصلی ما تولید آجرهای نما هست و خوشبختانه امروز با تنوع مواد اولیه که در ایران داشته ایم توانسته ایم …

گفت و گو با رضا چینی به مناسبت نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان : اخبار نمایشگاه ادامه مطلب »