نبض تپنده اقتصاد/ مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

گفت و گوی دنیای اقتصاد با مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بهمن حسین‌زاده از ایده‌ها و برنامه‌های سال 99 برای برگزاری نمایشگاه‌ها می‌گوید. برگزاری نمایشگاه‌ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز مشتریان و همچنین معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و خدماتی به بازارهای مختلف است. شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در …

نبض تپنده اقتصاد/ مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران: ادامه مطلب »