بیسکویت ر

راهنمای خرید بیسکویت

احتمالآ بیسکویت نخستین بار به صورت خیلی اتفاقی در رم باستان توسط رومیان تولید شده است. در آن دوره برای پخت و پز نان از اجاق استفاده می شده است و برای اینکه مطمئن شوند که اجاق به اندازه کافی گرم شده است از تکه ای خمیر استفاده می کردند که خمیر پس از حرارت …

راهنمای خرید بیسکویت Read More »