تغيير تاريخ برگزاري نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠

تغيير تاريخ برگزاري نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠ قابل توجه كليه متقاضيان مشاركت در نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠ با آرزوي سالي سرشار از سلامتي و موفقيت براي همگان؛ با عنايت به اولويت در نظر گرفتن رفاه حال و سلامت شركت كنندگان و بازديدكنندگان نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠؛ تاريخ برگزاري نمايشگاه با هماهنگي و همكاري همه جانبه …

تغيير تاريخ برگزاري نمايشگاه ايران آگروفود ٢٠٢٠ Read More »