کبری رزاق زاده رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | از سوی بهمن حسین زاده

کبری رزاق زاده رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی شد – اخبار نمایشگاه

خانم  کبری رزاق زاده  به سمت رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران  منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها،  در حکمی از سوی دکتر حسین زاده خانم  کبری رزاق زاده به عنوان رئیس جدید گروه  نظارت  بر خدمات نمایشگاهی  شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران منصوب شد. در حکم انتصاب خانم …

کبری رزاق زاده رئیس گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی شد – اخبار نمایشگاه Read More »