آغاز تبلیغات گسترده شهری هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور | اخبار نمایشگاه

آغاز تبلیغات گسترده شهری هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور – اخبار نمایشگاه

آغاز تبلیغات گسترده شهری هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی