نمایشگاه‌های مجازی روزنه‌ی نجات صنایع دستی از بحران کرونا

اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با توجه به وضعیت بسیار نامطلوب فعالان صنایع دستی به دنبال وقوع بحران کرونا تصمیم به راه‌اندازی صندوق کمک به اقشار آسیب دیده گرفته است تا از طریق حمایتی جدی ارگان‌های متولی و دولت از نابودی این صنعت جلوگیری کند. متاسفانه این روزها صنایع دستی حال و روز خوبی …

نمایشگاه‌های مجازی روزنه‌ی نجات صنایع دستی از بحران کرونا ادامه مطلب »