تبدیل نمایشگاه بلگراد به بیمارستان(گزارش تصویری)

ارتش صربستان سالن نمایشگاه بین المللی شهر بلگراد را به بیمارستانی ۳۰۰۰ تختخوابی  بیماران کرونا تبدیل کرده است.     لینک ویدئو مربوط در زیر قرار داده شده. https://www.ctvnews.ca/video?clipId=1928147&jwsource=cl