نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ماشین آلات نساجی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های ماشین آلات نساجی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ماشین آلات نساجی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ماشین آلات نساجی سال 1402

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تهران سال 1402
december-month
October 18 2023

until

October 15, 2023
محل برگزاری : تهران
دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت نساجی و ماشین آلات
december-month

until

February 13, 2024
محل برگزاری : تبریز

تقویم نمایشگاه های خارجی ماشین آلات نساجی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید