نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های صنعت ساختمان در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنعت ساختمان داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنعت ساختمان سال 1401

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (Isfahan Build Expo) اصفهان 1401
december-month

until

October 18, 2022
محل برگزاری : اصفهان
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش
december-month
November 2, 2022

until

October 30, 2022
محل برگزاری : کیش
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی ( نیمسال دوم)
december-month
November 11, 2022

until

November 8, 2022
محل برگزاری : مشهد
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان
december-month
November 11, 2022

until

November 8, 2022
محل برگزاری : مشهد
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
december-month

until

November 25, 2022
محل برگزاری : شهر آفتاب
نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات
december-month
December 2, 2022

until

November 29, 2022
محل برگزاری : تبریز
نمایشگاه بین المللی مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان فارس
december-month
december 30, 2022

until

December 27, 2022
محل برگزاری : فارس
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته بوشهر 1401
december-month

until

January 2, 2023
محل برگزاری : بوشهر
هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
december-month
January 13, 2022

until

January 10, 2023
محل برگزاری : کیش
همایش تخصصی مهندسی، فناوری های نوین ساختمان، بهینه سازی مصرف انرژی ( گرامیداشت روز مهندس)
december-month

until

February 22, 2023
محل برگزاری : گلستان

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان سال ۲۰۲۲

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق
december-month
september 30, 2022

until

September 27, 2022
محل برگزاری : خارج از کشور
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، زیر ساخت، مصالح و تکنولوژی های ساختمان عمان
december-month
Oct - 26 2022

until

October 24, 2022
محل برگزاری : خارج از کشور

انتشار دهید