نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های صنعت ساختمان در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های صنعت ساختمان داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی صنعت ساختمان سال 1402

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
december-month

until

September 16, 2024
محل برگزاری : اصفهان

تقویم نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید