نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های ماشین آلات کشاورزی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های ماشین آلات کشاورزی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی ماشین آلات کشاورزی سال ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی کشاورزی مواد غذایی و آشامیدنی ماشین آلات و صنایع وابسته
december-month
February 7, 2023

until

February 4, 2023
محل برگزاری : کیش
هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهاده هاو مکانیزاسیون )
december-month
February 8, 2023

until

February 5, 2023
محل برگزاری : مشهد
نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی دام و طیور آبزیان
december-month

until

February 16, 2023
محل برگزاری : اهواز
ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری ۱۴۰۱
december-month
January 12, 2023

until

January 9, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی ماشین آلات کشاورزی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید