نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی “آرمیا 2019” هر ساله در شهر کوبینکا در نزدیکی مسکو برگزار می شود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی “آرمیا 2019” از 25 الی 30 ژوئن در شهر کوبینکا واقع در حومه غربی مسکو برگزار می شود.
آندری گانچاروا، رئیس اداره توسعه و تحقیقات وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تا به امروز بیش از 125 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند.

نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی “آرمیا 2019” هر ساله در شهر کوبینکا در نزدیکی مسکو برگزار می شود.

به گزارش اسپوتنیک، پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی “آرمیا 2019” از 25 الی 30 ژوئن در شهر کوبینکا واقع در حومه غربی مسکو برگزار می شود.
آندری گانچاروا، رئیس اداره توسعه و تحقیقات وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تا به امروز بیش از 125 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند.

براگزار کنندگان این نمایشگاه اعلام کردند که در تاریخ 26 ژوئن 76 هزار و 429 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. نعدادبازدیدکنندگان کل این نمایشگاه طی دو روز 125 هزار و 851 نفر اعلام شده است.
براساس برآوردهای وزارت دفاع روسیه، در این نمایشگاه بیش از 400 نماینده از کشورهای مختلف شرکت داردند.

خبرگزاری “راسیا سیگودنیا” آژانس خبری رسمی این اجلاس بوده و رادیو اسپوتنیک از شرکای اطلاعاتی بین المللی آرمیا 2019 می باشند.