نمایشگاه ها

دکتر زمانی

دکتر زمانی در هفتمین جلسه کمیته اقتصادی اکسپو 2020 دوبی گفت: در اکسپو 2020 دوبی با دیپلماسی قوی اقتصادی موجب جذب سرمایه گذار خواهیم شد

هفتمین جلسه کمیته اقتصادی اکسپو دوبی با حضور مشاور وزیر ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  شرکت سهامی نمایشگاه ها ، در این نشست دکتر زمانی گفت : باید کمیته هایی که برگزار می شود با تولید محتوا مناسب و طرح های قوی که قابلیت اجرا دارند بعد از قطعیت به عنوان پیشنهاد به ستاد اصلی اکسپو ارائه دهند.

وی افزود : تلاش مجموعه همکاران ما در شرکت سهامی نمایشگاه ها و ستاد اکسپو این است که از این موقعیت ایجاد شده حداکثر بهره برداری را در جهت تامین منافع ملی دراین رویداد بزرگ جهانی کسب کنیم.

حسن زمانی با تاکید بر نقش بسیار مهم کمیته اقتصادی اکسپو اظهار کرد : طبق شرح وظایفی که برای اعضای کمیته اقتصادی تعیین گردیده انتظارمی رود طرح هایی که به ستاد اصلی اکسپو معرفی می شود از خروجی قوی و ارزش افزوده بالایی برخوردار باشند چرا که طبق برنامه ریزی ستاد اکسپو حداقل 40 درصد ظرفیت پاویون ایران را مباحث مربوط به کمیته اقتصادی تشکیل خواهد داد.

وی در پایان خاطر نشان کرد : در مدت برگزاری اکسپو 2020 دوبی بیشتر اهداف ستاد اکسپو حول محور جذب سرمایه گذار و دیپلماسی قوی اقتصادی خواهد بود و با همکاری وزارت امورخارجه و سایر دستگاه های زیربط در جهت کسب سود و منافع بیشتر ارتباطات خوبی در این راستا فراهم خواهیم کرد.

در این جلسه اعضای کمیته اقتصادی اکسپو 2020 دوبی از سازمان سرمایه گذاری ، وزارت امور خارجه ، سازمان برنامه و بودجه ، اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

دکتر زمانی