نمایشگاه ها

مضاي تفاهم‌نامه ساخت دستگاه حفاري دريايي في‌مابين شركت حفاري شمال و شركت ايزوايكو

مراسم امضاي تفاهم‌نامه ساخت دستگاه حفاري دريايي في‌مابين شركت حفاري شمال و شركت ايزوايكو

شركت حفاري شمال و شركت ايزوايكو برای طراحي، خريد تجهيزات و همچنين ساخت و راه‌اندازي يك دستگاه دكل حفاري دريايي پايه‌دار تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومي شركت حفاري شمال– در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران و با حضور آقايان جواد اوجي (مدير عامل شركت انرژي گستر سينا)، مسعود عيدي (مدير عامل شركت حفاري شمال)،   حميد رضائيان اصل  (مدير عامل شركت مجتمع كشتي سازي صنايع فراساحل ايران ايزوايكو) و علي خواجوي (مدير امورفني شركت نفت فلات قاره ايران) در روز شنبه مورخ 04/11/99 و در محل سالن تشريفات نمايشگاه، تفاهم‌نامة همكاري في‌مابين شركت حفاري شمال از يك سو و شركت مجتمع كشتي سازي صنايع فراساحل ايران ايزوايكو از سوي ديگر به امضاء رسيد.

با امضاي اين تفاهم‌نامه ميان دو شركت، زمينه‌هاي همكاري و مشاركت به منظور طراحي، خريد تجهيزات و همچنين ساخت و راه‌اندازي يك دستگاه دكل حفاري دريايي پايه‌دار (Jack up) فراهم مي‌گردد، شايان ذكر است اين دستگاه حفاري دريايي مناسب آب‌هاي كم عمق ميدان‌هاي نفتي هنديجان و بهرگانسر واقع در خليج فارس مي‌باشد و قادر خواهد بود تا كلية چاه‌هاي نفت و گاز مناطق عملياتي تحت مديريت شركت نفت فلات قاره ايران را حفاري، تكميل و تعمير نموده و به بهره‌برداري برساند.

گفتني است  پيش از اين تأمين اين نوع دستگاه‌هاي حفاري دريايي تنها از طريق اجاره از شركت‌هاي حفاري خارجي ميسر بوده است و اين امر باعث وابستگي به شركت‌هاي خارجي و خروج ارز از كشور مي‌گرديد كه با توجه به وجود دانش فني و مهندسي ساخت اينگونه دستگاه‌ها در كشور و توسط متخصصان داخلي ضمن ايجاد اشتغال (به ميزان حدود 300 نفر)، از هدر رفت منابع ارزي كشور نيز جلوگيري بعمل خواهد آمد.