نمایشگاه ها

شرکت خشکبار میر عماد (به بن)

شرکت خشکبار میر عماد یکی از معتبرترین شرکت های تولید کننده مغز فندق و فرآوده های آن از جمله گرانول، خمیر فندق و دارای یکی از مجهزترین خط فرآوری فندق با سابقه شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی در ایران می باشد. این شرکت در راستای تحقق چشم انداز تعیین شده ی خود و با پیاده سازی، برقراری و حفظ سیستم مدیریت کیفیت و تولید و بسته بندی آجیل مبتنی بر استانداردهای بین المللی 2015 : 9001 ISO خود را متعهد به تبعیت از کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی و الزامات توافق شده با مشتریان در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات دانسته و ضمن برآورده نمودن نیازهای مشتریان با تولید و بسته بندی محصولات متنوع و با اطمینان از سلامت آنها به دنبال ایجاد ارزشی ماندگار در جهت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان می باشد.

خشکبار میر عماد

محصولات خشکبار میر عماد

درباره خشکبار میر عماد (به بن)

شرکت خشکبار میر عماد یکی از معتبرترین شرکت های تولید کننده مغز فندق و فرآوده های آن از جمله گرانول، خمیر فندق و دارای یکی از مجهزترین خط فرآوری فندق با سابقه شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی در ایران می باشد. این شرکت در راستای تحقق چشم انداز تعیین شده ی خود و با پیاده سازی، برقراری و حفظ سیستم مدیریت کیفیت و تولید و بسته بندی آجیل مبتنی بر استانداردهای بین المللی 2015 : 9001 ISO خود را متعهد به تبعیت از کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی و الزامات توافق شده با مشتریان در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات دانسته و ضمن برآورده نمودن نیازهای مشتریان با تولید و بسته بندی محصولات متنوع و با اطمینان از سلامت آنها به دنبال ایجاد ارزشی ماندگار در جهت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان می باشد که این امر با سرلوحه قرار دادن اهداف عالیه زیر محقق میگردد:

1.افزایش سطح رضایت مشتری با بهینه سازی طراحی و تولید در جهت بالا بردن سطح کیفیت محصول

2.افزایش دانش و توانایی پرسنل با انجام آموزشهای مستمر و هدفمند

3.افزایش سهم بازار داخلی و خارجی

4.افزایش میزان رضایت مندی مشتریان و ذینفعان

در این راستا کارکنان شرکت خشکبار میر عماد بر این باورند که تحقق اهداف شرکت در سایه برقراری ارتباطات مؤثر برون و درون مجموعه، مشارکت گروهی کارکنان توأم با نظم و انضباط میسر خواهد بود. اینجانب تعهد خود را در برقراری و نگهداری نظام مدیریت کیفیت اعلام داشته و به جهت دستیابی به بهبود مستمر و اثربخشی مجموعه، ضمن تأمین تدابیر لازم، بر عملکرد آن نیز نظارت دقیق خواهم داشت. از کلیه همکاران می خواهم نسبت به درک، برقراری و اجرای اصول این خط مشی کوشا بوده و یاریگر اینجانب در تحقق اهداف فوق باشند.

خشکبار میر عماد (به بن)

آدرس: قزوین-شهرک صنعتی کاسپین-بلوار میر عماد-مجتمع کارگاهی شماره یک

تلفن تماس: 02832849073
ایمیل: Behbonnuts@yahoo.com

خشکبار میر عماد (به بن)

آدرس: قزوین-شهرک صنعتی کاسپین-بلوار میر عماد-مجتمع کارگاهی شماره یک

تلفن تماس: 02832849073
ایمیل: Behbonnuts@yahoo.com