نمایشگاه ها

شرکت فوکا فیدار ایرانیان

شرکت فوکا فیدار ایرانیان تولید کننده پارکت لیمنت به همت تیمی کارافرین متشکل از آقایان مهندس علی و آرش رضائی رخساری و آقایان غلامرضا و یوسف حاجی پور در سال 1398 در شهرصنعتی تبریز تاسیس و راه اندازی شد.
موسسین این شرکت سوابق و تجربیات موفق و ارزشمندی را در صنایع ساختمان و دکوراتیو داشته و با شناختی جامع از شرایط بازار و صنعت این مجموعه صنعتی را راه اندازی نموده اند.

فوکا فیدار ایرانیان

پارکت های برند iFloor

درباره شرکت فوکا فیدار ایرانیان

به اعتقاد ما هرچند تولیدکنندگان با سابقه و موفقی در فضای صنعت پارکت سازی ایران فعالیت می کند لکن تفاوت معنی داری از نظر تکنولوژی و طراحی بین طراز این صنعت در دنیا و کشور ما وجود دارد. بنابراین نیاز پنهان و انباشته ای بصورت بالقوه در بازار کشور وجود دارد که با ورود محصولات با ارزشهای تکنولوژیک، تنوع و نوآوری جدید می تواند جان تازه ای را به فضای بازار و صنعت ببخشد.

مبتنی براین نگرش و رویکرد، فوکا فیدار با درک عمیق از فضای رقابتی و گرایشهای نوین مصرف کنندگان، دستیابی به کیفیت طراز جهانی در کنار توسعه تنوع و نوآوری درمحصول را فلسفه وجودی و آرمان محوری خود می داند. مشتریان آگاه، انتخابگر و حساس در کانون توجه فوکافیدار قراردارد. آرزوی ما ایجاد اشتیاق و تجربه ای نو برای مصرف کنندگان محصولات فوکا فیدار است.

مبتنی براین نگرش و رویکرد، فوکا فیدار با درک عمیق از فضای رقابتی و گرایشهای نوین مصرف کنندگان، دستیابی به کیفیت طراز جهانی در کنار توسعه تنوع و نوآوری درمحصول را فلسفه وجودی و آرمان محوری خود می داند. مشتریان آگاه، انتخابگر و حساس در کانون توجه فوکافیدار قراردارد. آرزوی ما ایجاد اشتیاق و تجربه ای نو برای مصرف کنندگان محصولات فوکا فیدار است. اعتقاد داریم تمرکز برکیفیت سرآمد و نوآوری مستمر مبتنی برعلایق و خواستهای مشتریان نقطه تمایز فوکا فیدار خواهد بود.

فوکا فیدار

تبریز – کیلومتر 15 جاده تهران – کوی صنعتی آنا – پلاک 14

تلفن تماس : 04136305382
ایمیل: info@fookafidar.ir

فوکا فیدار

تبریز – کیلومتر 15 جاده تهران – کوی صنعتی آنا – پلاک 14

تلفن تماس : 04136305382

ایمیل: info@fookafidar.ir