نمایشگاه ها

ایران جهش تاسیسات

مجموعه صنعتی ایران جهش تاسیسات به عنوان نخستین سازنده پمپ های طبقاتی طرح گراندفوس در ایران ، با مدیریت جمشید کریم زاده بنیان گذاری شده و از سال 1359 هجری شمسی شروع به فعالیت کرده است و هم اینک این مجموعه با دانش فنی به روز،جناب آقای  مهندس افشین کریم زاده اداره می شود.

هدف از تهيه اين مجموعه ارایه نكات اساسی عملكرد پمپ های عمودی و بوستر پمپ با استفاده از پمپ های عمودی است . نکات مربوط به طراحی و ساخت پمپ های عمودی به صورت خلاصه در اين مجموعه آورده شده است . با توجه به اهمیت صرفه جويی انرژی الكتريكی در صنعت كه از مشخصه های اصلی استفاده از پمپ های عمودی است، اطلاعات اين مجموعه می تواند كمك شايانی برای مهندسان طراح به منظور انتخاب اين نوع بوستر پمپ ها در پروژه ها باشد . از ديگر اهداف اين مجموعه، ارائه نمودار و مشخصات ابعادیِ انواع بوستر پمپ های عمودی بوده، كه به صورت كاملاً كاربردی تهيه شده است.

ایران جهش تاسیسات

پمپ طبقاتی CP3

پمپ طبقاتی CP8

پمپ طبقاتی CP16

پمپ طبقاتی CP64

پمپ طبقاتی CP90

حضور ایران جهش تاسیسات در نمایشگاه های داخلی

درباره ایران جهش تاسیسات

مجموعه صنعتی ایران جهش به عنوان نخستین سازنده پمپ های طبقاتی طرح گراندفوس در ایران ، با مدیریت جمشید کریم زاده بنیان گذاری شده و از سال 1359 هجری شمسی شروع به فعالیت کرده است و هم اینک این مجموعه با دانش فنی به روز،جناب آقای  مهندس افشین کریم زاده اداره می شود.

هدف از تهيه اين مجموعه ارایه نكات اساسی عملكرد پمپ های عمودی و بوستر پمپ با استفاده از پمپ های عمودی است . نکات مربوط به طراحی و ساخت پمپ های عمودی به صورت خلاصه در اين مجموعه آورده شده است . با توجه به اهمیت صرفه جويی انرژی الكتريكی در صنعت كه از مشخصه های اصلی استفاده از پمپ های عمودی است، اطلاعات اين مجموعه می تواند كمك شايانی برای مهندسان طراح به منظور انتخاب اين نوع بوستر پمپ ها در پروژه ها باشد . از ديگر اهداف اين مجموعه، ارائه نمودار و مشخصات ابعادیِ انواع بوستر پمپ های عمودی بوده، كه به صورت كاملاً كاربردی تهيه شده است.

ایران جهش تاسیسات

آدرس: تهران – جاده خاوران – شهرک فن آوران – خیابان میخک – پلاک 2517

تلفن تماس: 02133282389 02133280195
ایمیل: info@iranjaheshbf.com

ایران جهش تاسیسات

آدرس: تهران – جاده خاوران – شهرک فن آوران – خیابان میخک – پلاک 2517

تلفن تماس: 02133282389 02133280195
ایمیل: info@iranjaheshbf.com