نمایشگاه ها

صنایع سنگ ایران مهر

مدیریت صنایع سنگ ایران مهر از سال ۱۳۵۲، فعالیت در عرصه تولید سنگ را آغاز نموده است.این مجموعه پس از تولید سنگ های گوناگون و فعالیت مستمر و موفق طی دهه های ۶۰ و ۷۰ در سال ۱۳۸۱ صنایع سنگ ایران مهر را تاسیس نموده و سپس با تجهیز کارخانه به جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و به کارگیری مهندسین متخصص جوان، تولید سنگ صادراتی تراورتن سفید (عباس آباد) را به عنوان محصول اصلی این شرکت انتخاب نموده اند.

صنایع سنگ ایران مهر

تراورتن عباس آباد

شمش تراورتن عباس آباد

بوک مچ

درباره شرکت صنایع سنگ ایران مهر

مدیریت صنایع سنگ ایران مهر از سال ۱۳۵۲، فعالیت در عرصه تولید سنگ را آغاز نموده است.این مجموعه پس از تولید سنگ های گوناگون و فعالیت مستمر و موفق طی دهه های ۶۰ و ۷۰ در سال ۱۳۸۱ این شرکت را تاسیس نموده و سپس با تجهیز کارخانه به جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و به کارگیری مهندسین متخصص جوان، تولید سنگ صادراتی تراورتن سفید(عباس آباد) را به عنوان محصول اصلی این شرکت انتخاب نموده اند.

صنایع سنگ ایران مهر

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، انتهای خیابان 24 شرقی

تلفن تماس: 03133800349
تلفن همراه: 09131667201

صنایع سنگ ایران مهر

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، انتهای خیابان 24 شرقی

تلفن تماس: 03133800349
تلفن همراه: 09131667201