نمایشگاه ها

نوبر نیشابور

شرکت فرآوردهای لبنی نوبر نیشابور در سال 72 به ثبت رسیده و در سال 74 شروع به فعالیت نموده و در سال 85 با تلاش مستمر مدیران ارشد شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید پنیر UF نموده است.

این شرکت در ابتدا با 15 پرنسل فعالیت خود را آغاز و اکنون با بهره گیری از نیروی جوان شهرستان در سال 94 تعداد پرسنل خود را به 200 نفر افزایش داده و حدودا 2000 نفر به طور غیرمستقیم از اشتغال زایی این شرکت بهره مند گردیدند.

حضور نوبر نیشابور در نمایشگاه آگروفود 1401

درباره شرکت فرآوردهای لبنی نوبر

شرکت فرآوردهای لبنی نوبر نیشابور در سال 72 به ثبت رسیده و در سال 74 شروع به فعالیت نموده و در سال 85 با تلاش مستمر مدیران ارشد شرکت اقدام به راه اندازی خط تولید پنیر UF نموده است.

این شرکت در ابتدا با 15 پرنسل فعالیت خود را آغاز و اکنون با بهره گیری از نیروی جوان شهرستان در سال 94 تعداد پرسنل خود را به 200 نفر افزایش داده و حدودا 2000 نفر به طور غیرمستقیم از اشتغال زایی این شرکت بهره مند گردیدند.

شرکت فرآوردهای لبنی نوبر

آدرس: نیشابور، کیلو متر 10 جاده کاشمر ، شفیع آباد ، صندوق پستی 854

ایمیل: info@novbardairy.com

شرکت فرآوردهای لبنی نوبر

آدرس: نیشابور، کیلو متر 10 جاده کاشمر ، شفیع آباد ، صندوق پستی 854

ایمیل: info@novbardairy.com