نمایشگاه ها

شرکت سیم و کابل ستاره یزد

شرکت سیم و کابل ستاره یزد در سال 1388 تاسیس گردید و در اداره ثبت شهرستان یزد تحت شماره 10559 به ثبت رسیده است.

سیم و کابل ستاره یزد

گواهینامه ها

درباره شرکت سیم و کابل ستاره یزد

شرکت سیم و کابل ستاره یزد در سال 1388 تاسیس گردید و در اداره ثبت شهرستان یزد تحت شماره 10559 به ثبت رسیده است.

سیم و کابل ستاره یزد

ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد،بلوار ابریشم، بلوار نارون ، خیابان ستاره

تلفن تماس : 03536980000
ایمیل: info@setarehcable.com

سیم و کابل ستاره یزد

ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد،بلوار ابریشم، بلوار نارون ، خیابان ستاره

تلفن تماس : 03536980000

ایمیل: info@setarehcable.com