نمایشگاه ها

بانک صادرات در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران در یاززدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تعداد تراکنش‌های «همراه بانک» این بانک در اسفند ٩٦ از ٢٧ میلیون تراکنش فراتر رفت که از نظر تعداد، نسبت به ماه قبل بالغ بر ٨.٥ درصد و از نظر مبلغ بیش از ٢١ درصد افزایش را ثبت کرده است. مشتریان با استفاده از «اینترنت بانک» صادرات ایران در اسفند ٩٦ با انجام بیش از ٦.٣ میلیون تراکنش نسبت به ماه قبل بالغ بر ١٥ درصد افزایش را رقم زده‌اند. ادامه مطلب…

تاریخچه

بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصی و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١٥ شهريورماه سال ١٣٣١ با سرمايه اوليه ٢٠ ميليون ریال كه پرداخت نيمی از آن هم با تعهد پرداخت نيمی ديگر، قابل پذيرش اداره ثبت شركتها با شماره ٣٨٣٣ تاسيس گردید.

اين سرمايه با خريد ٧٦ سهم توسط دو نفر از اعضای هيأت مؤسسين بانك و سرمايه گذاری بقيه اعضای هيأت مديره تأمين گرديد و سهامداران با واگذاری سفته به هيأت مديره تعهد نمودند ٥٠ درصد بقيه تعهد خود را از محل سود ساليانه پرداخت نمايند.

بانک صادرات ایران در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع به کار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی ازاهداف اولیه بانک صادرات بود.

شروع کار اولین شعبه

 اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در يك ساختمان استيجاری به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اتاق در طبقه دوم سرای بنايی بازار تهران واقع در كوچه تكيه دولت، كوی مرغی‌ها آغاز به کار کرد.

آرم اوليه بانك آرم اوليه بانك توسط مرحوم ادوارد ژوزف كه عضو هيأت مديره و اولين مدير عامل بانك صادرات و معادن ايران بود پيشنهاد و تصويب گرديد.

آن تصوير يك اسب بالدار در نگين انگشتری كهنه‌اش بود كه از يك مغازه عتيقه فروشی در خيابان ناصر خسروی تهران به مبلغ يك هزار ریال خريداری كرده بود.

توجيه اين بود كه اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هايش سمبل بلند پروازی و آغوش باز، ولي توجيه تاريخی اش آن است كه اين آرم مشابه مهر نقشين انوشيروان ساسانی پادشاه ايران باستان بود.

حضور بانک صادرات در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه