نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تدبیرگران فردا نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

حضور پررنگ کارگزاری تدبیرگران فردا در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه فروردین ماه 1397 و رونمایی از خدماتی که این کارگزاری در فرآیند پذیرش اوراق بهادار در بورس/فرابورس ارائه می‌نماید.

کارگزاری تدبیرگران فردا در سال 1384 با شماره 8015 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سرمایه شرکت 400 میلیارد ریال می باشد. همچنین این کارگزاری دارای رتبه “الف” در بین کارگزاران بورس اوراق بهادار می باشد.

خدماتی که شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا در فرآیند پذیرش اوراق بهادار در بورس/فرابورس ارائه می‌نماید شامل مراحل زیر است:

برگزاری جلسه با مسئولین شرکت متقاضی پذیرش و نمایندگان سهامدار عمده به منظور تشریح فرآیند پذیرش و نقش کارگزاری در این فرآیند.

ارائه مشاوره و انجام همکاری‌های لازم در راستای آماده‌سازی و تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز پرونده‌ی پذیرش شامل امیدنامه و برنامه کسب و کار.

هماهنگی جلسه‌ی هیئت پذیرش و حضور در جلسه‌ی مزبور به منظور ارائه‌ی توضیحات لازم به اعضای هیئت پذیرش به همراه نمایندگان شرکت متقاضی.

ارزش‌گذاری و تعیین قیمت پایه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه‌ی اولیه.

بازاریابی و برگزاری جلسه معارفه‌ی شرکت متقاضی پذیرش و عرضه‌ی اولیه سهام شرکت به یکی از دو روش نهایت تلاش (Best Effort) یا تعهد پذیره‌نویسی (Firm Commitment).

غرفه تدبیرگران فردا در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

تدبیرگران فردا نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تدبیرگران فردا نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تدبیرگران فردا نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تدبیرگران فردا نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه