نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های تجهیزات دندانپزشکی در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های تجهیزات دندانپزشکی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی تجهیزات دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی،تجهیزات کلینیک و بیمارستانی و صنایع وابسته
december-month
October 24, 2022

until

October 21, 2022
محل برگزاری : مشهد

تقویم نمایشگاه های خارجی تجهیزات دندانپزشکی سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید