نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های الکامپ در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های الکامپ داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه الکامپ در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی الکامپ سال ۱۴۰۱

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر الکترونیك تجارت الکترونیك تجهیزات ایمنی و موبایل الکامپ
december-month
october 28, 2022

until

October 25, 2022
محل برگزاری : تبریز
بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک تهران ۱۴۰۱
december-month
2022 ,13 Nov

until

November 10, 2022
محل برگزاری : تهران
نمایشگاه بین المللی الکامپ تلکامپ و فناوری های نوین 1401
december-month

until

December 26, 2022
محل برگزاری : بوشهر

تقویم نمایشگاه های خارجی الکامپ سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید